ANOSR solicită Ministerului Educaţiei şi Cercetării revocarea lui Gheorghe Iancu din poziţia de membru al Consiliului de Etică şi Management Universitar

19

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) solicită Ministerului Educaţiei şi Cercetării (MEC) să normalizeze activitatea Consiliului de Etică şi Management Universitar (CEMU) prin retragerea desemnării domnului Gheorghe Iancu din această structură, în care deţine funcţia de preşedinte. Prezenţa unui fost cadru didactic cunoscut pentru derapajele de la bunele moravuri nu este benefică pentru promovarea politicilor în vederea respectării eticii universitare de către actualul Guvern.

Precizăm că în momentul de faţă, Consiliul de Etică şi Management Universitar are misiunea de a dezvolta cultura eticii şi integrităţii în universităţile din România. Între atribuţiile CEMU se numără şi auditarea comisiilor de etică, analizarea nerespectării de către o universitate a obligaţiilor legale, care poate duce la propunerea suspendării rectorului sau constatarea nerespectării prevederilor legale în procedura de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare.

Prezenţa domnului Gheorghe Iancu în CEMU este incompatibilă din mai multe de puncte de vedere:

1. Gheorghe Iancu nu mai este cadru didactic la Universitatea din Bucureşti. Numirea acestuia nu mai respectă prevederile OMEN nr. 4783/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de etică şi management universitar. În conformitate cu art. 6 din regulamentul mai sus amintit, „membrii CEMU sunt cadre didactice şi cercetători, având cel puţin titlul de conferenţiar sau de cercetător ştiinţific II ori titluri echivalente obţinute în străinătate, şi un membru este student, reprezentant al federaţiilor naţionale ale studenţilor”. Universitatea din Bucureşti, menţionată în dreptul domnului Iancu în OMEN nr. 5552/2017 privind componenţa Consiliului de etică şi management universitar, ca fiind instituţia de învăţământ superior în care acesta îşi desfăşoară activitatea, a confirmat că el s-a pensionat în 2017 şi că în prezent nu mai există raporturi contractuale între cele două părţi.

2. Gheorghe Iancu este promotor al discursului incitator la ură. În Raportul anual cu privire la discursul intolerant şi instigator la ură din România – 2017, Gheorghe Iancu apare ca exemplu, datorită faptului că a menţionat că „Hitler era ok în 1939 şi abia în 1942 a început să înnebunească”, negând adevărul istoric despre Holocaust, fapt inadmisibil şi care contravine legislaţiei din România. De altfel, de-a lungul timpului, presa a semnalat mai multe ieşiri în decor ale acestuia, printre care spargerea unui parbriz de la o altă maşină participantă în trafic sau luarea de „şpagă mascată” de la studenţi. Considerăm că o astfel de persoană este incompatibilă cu funcţia de membru într-un organism care guvernează etica universitară în România.

3. Gheorghe Iancu nu este un garant al eticii universitare. Fostul profesor universitar, susţinător al Comisiei de Etică din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, obiectul unui dosar în curs de soluţionare la CEMU, s-a antepronunţat public, în decembrie 2019, în cadrul unei conferinţe despre etica universitară desfăşurată la Târgu Mureş, considerând că nu există cazuri de plagiat în respectiva instituţie de învăţământ superior. De asemenea, acesta, alături de reprezentantul Academiei de Poliţie, consideră că „nu există cadru legal în România pentru obligativitatea existenţei ghilimelelor atunci când există o citare într-o lucrare academică”. De-a lungul timpului şi în diferite contexte, acesta a avut un comportament similar în calitate de reprezentant al CEMU. Considerăm, prin urmare, că acest comportament este reprobabil şi nedemn de poziţia de membru al Consiliului de Etică şi Management Universitar.

4. CEMU nu a elaborat Codul de referinţă al eticii şi deontologiei universitare şi nu a redactat niciun raport anual privind etica universitară. Gheorghe Iancu a gestionat deficitar activitatea Consiliului de Etică şi Management Universitar, neîndeplinind o serie de prevederi cum ar fi cele prevăzute în Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale la art. 218 alin. (2) lit. b) şi lit. d).

Considerăm, prin urmare, că Ministerul Educaţiei şi Cercetării trebuie să îl revoce în cel mai scurt timp pe domnul Gheorghe Iancu din poziţia de membru al Consiliului de Etică şi Management Universitar. CEMU are obligaţia legală de a elabora Codul de referinţă al eticii şi deontologiei universitare, document fundamental şi care nu poate fi elaborat în circumstanţe optime cu actualul preşedinte.

„Deşi trebuia să contribuie decisiv la respectarea normelor de etică în universităţile româneşti, CEMU a avut mari lacune de activitate încă din momentul în care a fost înfiinţat. Este nevoie de o mai mare preocupare a instituţiilor din domeniu pentru a combate şi sancţiona derapajele de la etică şi deontologie din învăţământul superior. În plus, în componenţa CEMU toţi membrii ar trebui să prezinte o conduită exemplară şi este nevoie de un coordonator cu viziune pentru a rezolva problemele întâmpinate. Astfel, solicităm ministrului educaţiei şi cercetării demiterea actualului preşedinte şi numirea urgentă a unei persoane care să contribuie la un viitor curat al sistemului educaţional românesc.” – Petrişor-Laurenţiu ŢUCĂ, Preşedinte ANOSR

Citește și
Spune ce crezi