Apa brută de pe cursul râului Argeș s-a încadrat în parametrii pentru tratare în vederea potabilizării

Referitor la depășirea anumitor parametrii de calitate a apelor de pe râul Argeș, amonte de captarea Crivina exploatată de S.C. APA NOVA S.A. București, vă informăm următoarele:

În conformitate cu HG nr.100 2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafață pentru potabilizare și a Normativului privind metodele de măsurare și fecvența de prelevare și analiză a probelor din apele de suprafață destinate producerii de apă potabilă, râul Argeș, în secțiunea Crivina, se încadrează în categoria A2 de calitate, cantitatea de amoniu recomandată este de 1,0 mg/l, iar cea maximă admisibilă este de 1,5 mg/l.

Conform aceluiași act normativ menționat mai sus, completat cu prevederile Legii  Apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare, frecvența de prelevare și analize de calitate a apelor pentru cursurile de râu încadrate în categoria A2 este stabilită de către autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor (prin Administrația Națională „Apele Române” (A.N.A.R.) – A.B.A. Argeș -Vedea) odata pe luna și care a coincis cu data de 28 ianuarie 2019, iar operatorul de apa S.C. APA NOVA S.A. București prelevează probe zilnice pentru asigurarea unei tratări corespunzătoare în vederea distribuției apei potabile către populație.

Valoarea indicatorului amoniu în secțiunea de măsură – amonte captare Crivina a fost de 0,796 mg/l (analize ale A.B.A. Argeș – Vedea în data de 28 ianuarie 2018) iar valoarea transmisă telefonic de către S.C. APA NOVA S.A. București, pentru data de 28.01.2019, a fost de 1,3 mg/l, deci sub pragul obligatoriu de 1,5 mg/l, ceea ce înseamnă că apa brută de pe cursul de apă Arges-Vedea s-a încadrat în parametrii pentru potabilizare prin tratare.

În urma discuțiilor telefonice purtate cu reprezentanții S.C. APA NOVA S.A. București, în data de 29 ianuarie 2019, aceștia au afirmat că ar putea exista o creștere a concentrației de amoniu în apă. În consecință, specialiștii ANAR,  pentru crearea unei diluții corespunzătoare, au majorat debitul râului Argeș evacuat din acumularea Golești de la 16 mc/s la 30 mc/s încă din cursul zilei de 29.01.2019, ajungând până la 45 mc/s, astăzi 31 ianuarie 2019.

În data de 30 ianuarie 2019, după informarea transmisă de către S.C. APA NOVA S.A. București, A.B.A. Argeș – Vedea a prelevat suplimentar probe în secțiunile râului Argeș amonte Priza Crivina, precum și la km 36 secțiune Baraj Ogrezeni, valorile măsurate pentru parametrul amoniu fiind de 0.509mg/l, respectiv 0.475 mg/l.

Având în vedere cele mai sus prezentate, Administrația Națională „Apele Române” informează că în ultimele zile a fost vorba de o creștere temporară a concentrației de amoniu pe râul Argeș, cu încadrare în limitele de calitate pentru apa brută (pe cursul de apă) care poate fi cauzată de topirea stratului de zăpadă de pe câmpuri și antrenarea deșeurilor de orice fel din aceste zone (surse difuze), nefiind depășite limitele admise de HG 100/2002, ceea ce permite operatorului de apa S.C. APA NOVA S.A. București o tratare corespunzătoare (inclusiv prin clorinare), care să permită funizarea apei potabile către populație și informarea corespunzătoare a acesteia.

A.N.A.R. prin A.B.A. Argeș – Vedea nu are atribuții privind procesul de tratare și potabilizare a apei efectuat de către S.C. APA NOVA S.A. București, necunoscându-se cantitatea de clor ce a fost folosită în acest proces și, prin urmare, nu are cum să informeze populația asupra acestui aspect.

A.N. „Apele Române” va continua monitorizarea parametrilor de calitate ai râului Argeș în vederea corelării acțiunilor necesare pentru tratare, în vederea potabilizării cu operatorul  S.C. APA NOVA S.A. București.

Citește și
Loading...
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.