Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a aprobat măsuri privind funcţionarea pieţelor financiare nebancare supravegheate

27

Miercuri 3 februarie 2021, În cadrul şedinţei, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a aprobat măsuri privind funcţionarea pieţelor financiare nebancare supravegheate, cum ar fii: asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

– Reglementare
Proiectul de Regulament de modificare şi completare a Regulamentului A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative  pentru consultare publică, timp de 10 zile.

-Supraveghere

  • Sancţionarea cu suspendarea activităţii a Societăţii Ecoroviserv S.R.L., în calitate de furnizor de programe de pregătire profesională, precum şi stabilirea unei obligaţii în sarcina acesteia;
  • Sancţionarea cu suspendarea activităţii a Societăţii Avn Training S.R.L., în calitate de furnizor de programe de pregătire profesională, precum şi stabilirea unei obligaţii în sarcina acesteia;
  • Sancţionarea cu suspendarea activităţii a Asociaţiei Profesioniştilor în Regularizarea Daunelor, în calitate de furnizor de programe de pregătire profesională, precum şi stabilirea unei obligaţii în sarcina acesteia.

-Autorizare

Aprobarea cu amendamente a propunerilor de modificare şi completare a Codului Depozitarului Central aprobate în şedinţa Consiliului de Administraţie al Depozitarului Central din data de 24.07.2020;
Avizarea modificării intervenite în documentele avute în vedere la momentul înregistrării Fondul Proprietatea S.A., respectiv Actul constitutiv al acestei entităţi;
Avizarea instituţiei de credit Banca Comercială Română S.A. în calitate de depozitar al activelor fondurilor de pensii ocupaţionale;
Avizarea modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;
Avizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat NN administrat de NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Înfiinţată în anul 2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital.

În prezent A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi.

Citește și
Spune ce crezi