In România s-au cheltuit pe cercetare dezvoltare 4,7 miliarde lei

 Cheltuielile de cercetare-dezvoltare, de 4,769 miliarde lei, au reprezentat, în 2018, 0,51% din PIB, din care 0,30% pentru sectorul privat și 0,21% pentru sectorul public.

La sfârşitul anului 2018, numărul de salariați care îşi desfăşurau activitatea în cercetare-dezvoltare a fost de 44.733, nivel comparabil cu cel înregistrat la sfârşitul anului 2017.

Din suma cheltuită, 4,328 miliarde lei au fost cheltuieli curente (90,8%) şi 440,6 milioane lei cheltuieli de capital (respectiv 9,2%.).

Cheltuielile cu cercetarea aplicativă au reprezentat 64,7% din cheltuielile totale pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, înregistrând o creştere de 2,7 puncte procentuale, comparativ cu cheltuielile din anul 2017.

Cheltuielile cu cercetarea fundamentală au avut același nivel ca pondere în cheltuielile totale destinate activităţii de cercetare-dezvoltare, comparativ cu anul 2017, respectiv 19,3%, în timp ce cheltuielile cu dezvoltarea experimentală au scăzut cu 2,7 puncte procentuale (de la 18,7% la 16,0%).

După sursele de finanţare ale cheltuielilor totale de cercetare-dezvoltare, în anul 2018, sursele furnizate de întreprinderi au avut cea mai ridicată pondere, respectiv 55,0%, urmate de fondurile publice, respectiv 33,3%.

În cadrul sectoarelor de performanţă, cele mai mari sume din fondurile publice au fost primite de către unitǎţile din sectorul guvernamental (75,8%), urmate de unitǎţile din sectorul învăţământ superior (71,6%).

Sursele de finanţare pentru activitatea de cercetare-dezvoltare din străinătate au fost orientate în cea mai mare parte către unităţile din sectorul guvernamental (41,1%), sectorul mediului de afaceri (39,2%) şi sectorul învăţământ superior (19,5%).

După nivelul de pregătire profesională, 85,4% din numărul salariaţilor care au lucrat în activitatea de cercetaredezvoltare la sfârşitul anului 2018, aveau studii superioare (38182 salariați), iar 14,6% aveau alt nivel de pregătire, exclusiv studii superioare (6551 salariați).

În anul 2018, în activitatea de cercetare-dezvoltare erau implicate 18599 persoane cu studii doctorale şi postdoctorale, din care 9122 femei.

În funcție de orele efectiv lucrate, 71,4% dintre salariaţii care au desfăşurat activitate de cercetare-dezvoltare în anul 2018, au lucrat normă întreagă de timp.

Pe categorii de ocupaţii, în anul 2018, ponderea cea mai mare a salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare a fost reprezentată de cercetători 61,4% din total, respectiv 27471 salariaţi, în creștere cu 104 salariaţi, comparativ cu anul 2017.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata