Mai puțin de cinci români din zece au auzit de proiectele de dezvoltare regională finanțate de UE

20

48% dintre români nu au auzit despre vreun proiect cofinațat de UE pentru îmbunătățirea zonei în care locuiesc, cu zece procente sub media europeană, de 58% arată un eurobarometru despre percepțiile cetățenilor asupra politicii regionale a UE.

Ponderea românilor care au auzit de astfel de proiecte este apropiat, de 49%, peste media europeană, de 40%.

Pe de altă parte 83% dintre români cred că sprijinul UE are un impact poztiv asupra orașului sau regiunii, peste media europeană, de 81%, și doar 7% spun că impactul este negativ.

Oamenii spun că investițiile în cadrul politicii regionale a ue trebuie oriectate către zonele urbane defavorizate – 72% (UE – 54%) zone rurale sau montane îndepărtate – 64% (UE – 52%) și spre regiunile cu rata înaltă a șomajului – 55% (69% în UE). Procente mai redus obțin regiunile de graniță și regiunile dezvoltate pentru menținerea sau îmbunătrățirea competitivității lor.

Cele mai importante domenii în care politica regională a UE poate face investiții sunt infrastructura educațională, sanitară și socială, mediul, energia regenerabilă și curată, afacerile mici și mijlocii, cerctarea și inovația și în ultimul rând formarea vocațională.

Potrivit sondajului, majoritatea respondenților din uniune au afirmat că UE ar trebui să investească mai mult în educație, sănătate sau infrastructuri sociale (91%) și în mediu (90%) și ar trebui să se concentreze asupra regiunilor cu un nivel ridicat al șomajului (69%), a zonelor urbane defavorizate (54%) și a zonelor îndepărtate și montane (52%).

Comisia Europeană a publicat și Indicele competitivității regionale 2019, actualizat la fiecare trei ani, care permite regiunilor să monitorizeze și evalueze evoluția lor în timp și în comparație cu alte regiuni.

În clasament, România împarte cu Bulgaria și Grecia unele dintre cele mai reduse valori, excepție făcând București-Ilfov, aflată în cea de-a patra categorie. Celelalte șapre regiuni din România au indici mai mici de -1.

Negocierile privind următorul buget al UE pentru 2021-2027 și viitoarea politică de coeziune sunt în curs de desfășurare cu Parlamentul European și cu statele membre. În paralel, Comisia a inițiat o discuție cu toate țările UE cu privire la prioritățile programelor viitoarei politici de coeziune, pentru ca investițiile UE să poată fi disponibile pe teren cât mai curând posibil. Indicele competitivității și sondajul Eurobarometru urmăresc să alimenteze acest proces de programare.

Johannes Hahn, comisarul pentru politica europeană de vecinătate și negocieri privind extinderea și pentru politica regională, a declarat: „Cu cât mai devreme vor fi finalizate noile programe din cadrul politicii de coeziune, cu atât mai repede vor fi disponibile fondurile UE pe teren. Comisia ajută în mod activ statele membre să își conceapă programele și atât indicele competitivității regionale, cât și sondajul Eurobarometru publicate astăzi oferă informații utile cu privire la direcționarea investițiilor publice și ale UE”.

Citește și
Spune ce crezi