Model European Union Iași 2018

Asociația Studenților la Drept din cadrul Universității ,,Alexandu Ioan Cuza” Iași (ASD-UAIC Iași), în parteneriat cu BETA e.V. – Bringing Europeans Together Association, are deosebita plăcere de a anunța faptul că a început demersurile pentru desfășurarea celei de-a doua ediții a proiectului Model European Union Iași.

După succesul primei ediții, MEU Iași 2018 urmărește să ducă mai departe tradiția, prin crearea unui cadru optim pentru simularea procesului decizional al instituțiilor Uniunii Europene, de data aceasta într-un context multicultural. În acest sens, ne propunem să oferim tinerilor participanți, din România și din străinătate, deopotrivă, oportunitatea de a experimenta modul de funcționare a Parlamentului, respectiv Consiliului European și de a-și consolida astfel cunoștințele cu privire la politicile europene.

A doua ediție a Model European Union Iași va avea loc în perioada 14-18 martie 2018 și va propune spre dezbatere două teme de actualitate pe agenda europeană, respectiv: A. Înființarea Biroului Procurorului European și B. Contracte privind tranzacționarea bunurilor pe piața unică digitală.

Înscrierile pentru MEU Iași 2018 vor fi deschise în data de 15 ianuarie 2018. Taxa de înscriere va fi de 30 EUR și va acoperi cheltuielile pentru cazare, masă și o parte dintre activitățile sociale,   urmând   ca   participanții   să   se   ocupe   în   mod   individual   de   cheltuielile   aferente transportului.

Mapă de proiect

Viziune

Integrarea europeană presupune un mecanism complex şi opţiuni variate de dezvoltare şi armonizare a unui spaţiu european divers din punct de vedere cultural. În acest sens, esenţială este conturarea unui spirit civic cu potenţialul de a transcede limitele culturale individuale şi, prin intermediul cooperării şi preocupării pentru comunitatea vastă din care facem parte, să se creeze un spaţiu al toleranţei şi al pluralităţii de idei.

Baza acestei armonizări este dialogul culturilor, iar mijlocul principal de realizare a agendei îl reprezintă comunicarea in materia subiectelor de preocupare generală la nivelul UE şi în facilitarea interacţiunilor interculturale şi a înţelegerii reciproce, chiar dincolo de graniţele Uniunii.

Scop

Proiectul îşi propune să reunească 100 de tineri din toate colţurile lumii, într-un cadru organizat conform structurii instituţionale a Uniunii Europene în materia actului de legiferare, pentru a oferi acestora experienţa activităţii de ministru în Consiliul Uniunii Europene sau membru al Parlamentului European prin dezvoltarea practică a aptitudinilor specifice acestora, promovând practica valorilor europene şi însuşirea elementelor de dialog structurat ca mijloc de soluţionare şi dezbatere a iniţiativelor şi problematicilor în societate.

 

 • Obiectivele proiectului
  1. Promovarea valorilor europene şi a principiilor de drept al Uniunii în rândul tinerilor;
  2. Instituirea unui cadru formal de diseminare şi practică a cunoştinţelor referitoare la activitatea şi funcţionarea Uniunii Europene;
  3. Îmbunătăţirea aptitudinilor de comunicare, cooperare şi strategie de grup;
  4. Realizarea unei interacţiuni active între tineri şi oficiali din cadrul UE şi ai administraţiei publice române.

 

 1. Obiective de implementare
  1. Crearea unei echipe de lucru care să asigure implementarea proiectului (TL: 15.10.2017)
  2. Debutul promovării evenimentului (TL: 15.10.2017)
  3. Obţinerea spaţiului necesar desfăşurării evenimentului (TL: 15.12.2017)
  4. Finalizarea mecanismului de desfăşurare a sesiunilor de lucru (TL: 14.01.2018)
  5. Alegerea a cel puţin 80 de participanţi (TL: 14.02.2018)
  6. Supravegherea bunei-desfăşurări a evenimentului şi obţinerea unui feedback continuu (TL: 14-18.03.2017)

 

 1. Mijloace de implementare
  1. Crearea unei echipe de lucru care să asigure implementarea proiectului
   • 1 director general, 1 coordonator activităţi academice; 1 coordonator de presă; 1 coordonator de marketing şi fundraising; 1 coordonator al participanţilor; 1 coordonator al moderatorilor instituţiilor; 1 coordonator al lobbyiştilor; 1 coordonator al activității de logistică;
   • Stabilirea coordonatorilor (TL: 1.12.2017)
   • Identificarea acţiunilor necesare implementării proiectului (TL: 1.10.2017)
   • Identificarea numărului necesar de organizatori pentru asigurarea sustenabilităţii proietului (TL: 1.10.2017)
   • Selectarea voluntarilor (TL: 1.10.2017)
  2. Debutul promovării evenimentului (TL: 15.10.2017)
   • Online
    • Banner cu link pe site-ul asd-uaic.ro
    • Facebook: creare eveniment, grup de discuţie, pagină proprie (asd-uaic.ro/MEU), promovarea pe alte grupuri
    • Colaborarea cu alte organizaţii şi asociaţii la nivel local, naţional şi internaţional
    • Clipuri de promovare
    • uaic.ro, uaic.ro, eudirect.ro;
    • Alte site-uri
   • Directă
    • Afişe: Facultatea de Drept, UAIC Iaşi, precum şi alte locaţii aprobate de dep. Media UAIC
    • Prezentări directe către partenerii principali
   • Parteneri media: vor fi stabiliţi ulterior

Obţinerea spaţiului necesar desfăşurării evenimentului (TL: 15.12.2017)

 • Contractarea Universităţii pentru punerea la dispoziţie a spaţiului de cazare în căminele acesteia
 • Rezervarea sălilor în intervalele orare corespunzătoare desfăşurării lucrărilor – Sala Senat; Sala de Consiliu; Galeriile Nicolae Tonitza
 • Contractarea cantinei UAIC pentru datele de 14 martie (cina), 15-18martie (prânz şi cină) (TL: 20.01.2017)

 

Finalizarea mecanismului de desfăşurare a sesiunilor de lucru(TL: 6 ianuarie 2018)

 • Definitivarea procedurii
 • Definitivarea rolurilor participanţilor
 • Identificarea propunerilor/tematicilor de dezbatere

 

Alegerea a cel puţin 80 de participanţi (TL: 3 februarie 2017)

 • Determinarea criteriilor de selecţie (TL: 12 decembrie 2016)
  • Comisari
  • Moderatori
  • Participanţi
 • Elaborarea procedurii de selecţie (TL: 15 decembrie 2016)
 • Crearea formularului/formatului de înscriere (TL: 19 decembrie 2016)
 • Crearea echipei de evaluare (TL: 6 ianuarie 2017)
 • Selectarea candidaţilor (TL: 3 februarie 2017)
 • Informarea via e-mail/telefon (TL: 4 februarie 2017)
  • E-mail MEU Iaşi: meu.iasi@asd-uaic.ro
 • Colectarea taxei de participare (TL: 7 zile de la informare, pentru fiecare participant în parte)
  • 20 EUR (90 RON) – pentru înscrierea în perioada 15 noiembrie – 15 decembrie 2017
  • 30 EUR (140 RON) – pentru înscrierea în perioada 15 decembrie 2017 – 15 ianuarie 2018
  • Membrii ASD beneficiază de 50% reducere a taxei, indiferent de perioada în care se înscriu.
 • Confirmarea primirii taxei şi a calităţii de participant (TL: 5 zile de la colectarea taxei)

 

Supravegherea bunei-desfăşurări a evenimentelor (14-18martie 2018)

 • Contactarea invitaţilor (31 decembrie 2017)
 • Special Mock Session – chairpersons+organizatori (13 martie 2018)
 • Turul oraşului (14martie 2018)
 • Festivitate de deschidere (14 martie 2018)
 • Traininguri (14 martie 2018)
 • Debutul simulărilor şi parcurgerea primelor etape (15martie 2018)
 • Finalizarea procedurii legislative (17 martie 2018)
 • Festivitatea de încheiere a proiectului (18 martie 2018)
  • Decernarea certificatelor de participare
  • Cuvânt de încheiere

 

 1. Mecanism (Anexa 1)

În conformitate cu prevederile acordului dintre cele două organizaţii (ASD-UAIC Iaşi; BETA), metoda generală de desfăşurare a simulării va fi pusă la dispoziţie de către BETA şi implementată de către ASD-UAIC Iaşi.

Anexa 1 cuprinde un extract din procedura oficială a BETA.

 

 • Beneficiari
  1. Direcţi
   • Participanţii (învăţământ liceal, licenţă, master, doctorat, limită de vârstă: 18-26 ani)
  2. Indirecţi
   • Voluntari
   • Asociaţia Studenţilor la Drept a UAIC Iaşi
   • Facultatea de Drept, UAIC Iași
   • Universitaţia „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
  3. Abstracţi
   • Comunităţile locale
   • Uniunea Europeană

 

 1. SWOT(Anexa 2)
 2. Stakeholders(Anexa 3)
 3. Risks(Anexa 4)
 4. Despre Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Calitate şi valoare

 1. a)      statutul studenților la Facultatea de Drept pe piața muncii în comparatie cu celelalte facultăți din cadrul universității: rezultă că 43,6% din studenți sunt angajați și 56,4% neangajați.
 2. b)      procentajul absolvenților angajați în domeniul de specialitate: 72,5% dintre studenții absolvenți profesează, în timp ce 27,5% nu profesează.

 

Distinctiv

Facultatea de Drept, prima facultate moldovenească  în domeniu – a cărei continuatoare directă este actuala facultate de profil din cadrul Universității ieşene – își găsește începuturile la data de 3 iunie 1830 când, cu o solemnitate deosebită, se inaugura deschiderea primului curs de legi în limba română, în cadrul căruia își începea cursurile viitoarea Academie ieșeană, pâna la găsirea unui sediu propriu. Facultatea oferă o bază solidă în domeniul juridic, şi, în acelaşi timp, o varietate mare de module aliniate, adaptate şi perfecționate în raport cu noile fenomene social-economice reflectate în reglementările juridice în vigoare sau în curs de promulgare.Modulele opţionale oferă studenţilor posibilitatea specializării în direcţia preferată.

 

Prezentare generală

Facultatea noastră oferă specializare în ştiinţe juridice, punând la dispoziţia tinerilor studii de patru ani pentru licenţiere. La nivel de master sunt disponibile patru programe:

 • Ştiinţe penale
 • Criminalistică
 • Drept European
 • Dreptul Afacerilor

Pentru toate programele de studii, anul academic este divizat în două semestre. Pentru a primi diploma de absolvire în Drept, studenţii trebuie să susţină o examinare publică şi să prezinte lucrarea de licență. Sesiunile de absolvire a licenţei şi a masterului sunt programate în fiecare an, în luna iulie.

 

Contact

Facultatea de Drept Iaşi, Universitatea „Aexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Adresă: B-dul Carol I, nr. 11, Cod poştal: 700506

E-mail: drept@uaic.ro

Telefon:  +40 232 201058, +40 232 201158

 • Despre Asociaţia Studenţilor la Drept a UAIC Iaşi
 1. Cine suntem și care este scopul nostru?

Asociația Studenților la Drept (ASD) UAIC Iași este formată din reprezentanții studenților Facultății de Drept, Univ. „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, alături de alți studenți dornici de implicare și de a realiza un aport în acțiunile noastre. Ne propunem reprezentarea intereselor studenților într-un cadru organizat și promovarea transparenței în procesul de reprezentare, susținerea comunității de studenți ai Facultății de Drept și de asemenea, oferirea cât mai multor oportunități, promovarea acestora iar în același timp organizarea de evenimente orientate cât mai mult pe nevoile studenților. Ne dorim în același timp crearea unui mediu dinamic, un mediu al participării active al studenților la drept la evoluția comunității din care fac parte.

 

 1. Care sunt activitățile pe care le desfășurăm?

Activități de reprezentare

 • Asigurarea unei comunicări eficiente între conducerea facultății, cadrele didactice și studenți
 • Implicarea în procesele de cazare, admitere, repartizare a burselor, repartizare a taberelor
 • Asigurarea continuității reprezentării și organizarea alegerilor studențești
 • Realizarea programării examenelor
 • Feedback permanent atât din partea studenților cât și a mediului academic (formulare de evaluare)
 • Susținerea studenților în procesul de reprezentare (studenti senatori, evaluatori ARACIS, etc).

 

Proiecte

 • Educaţie Juridică în Şcoli (EdJust) – acţiune preventivă de informare şi de combatere a infracţionalităţii în rândul minorilor
 • Programul „Bun venit la UAIC” – Activitate de mentorat pentru studenții din anul I
 • Târgul de carte juridică
 • Susținerea programului Erasmus + – Prezentare a mobilităților, informații, testimoniale.
 • Centrul de Asistenta Juridica Gratuita – Clinica Legala a Facultatii de Drept
 • Centrul de Perfomanta Academica al Facultatii de Drept (susținerea studenților în competiții naționale și internaționale: Hexagonul Facultăților de Drept, Introduction to International Moot Court, etc.)
 • Conferințe naționale sau locale pe teme de interes (Ex: Săptămâna Masteratelor Ieșene)
 • ASD Internship – începând din anul 2014-2015
 • Newsletter ASD –promovare de oportunități  (internship-uri, burse, evenimente)
 • Universitatea de Vară pentru Elevi (SummerIS) – ediția a 2-a, proiect derulat sub egida ANOSR

Activități având caracter social

 • Balul Bobocilor
 • Concerte de colinde organizat de Corul ASD al Facultății de Drept
 • Reprezentarea Facultății în cadrul evenimentului  „Marșul absolvenților”.
 • Gala Juriștilor
 • Activități și competiții sportive între studenti și cadre didactice

 

 • Despre Bringing Europeans Together Association (BETA)

BETA reprezintă o organizaţie non-profit independentă, cu sediul în Mainz, Germania, numărând aproximativ 180 de membri de pe tot cuprinsul Europei, majoritatea studenţi ori proaspăt-absolvenţi. Date fiind întinderea şi profilul acesteia, comunicarea şi management-ul de proiect se realizează majoritar via internet, facilitându-se, astfel, cooperarea transeuropeană.

 

Viziunea BETA se concetrează în jurul ideii de integrare europeană, context complex ce oferă variate opţiuni de dezvoltare. Punând accent pe diversitatea culturală a Europei şi în încercarea de a contura un spirit civic european al toleranţei, pluralităţii de idei şi al diveristăţii, aceasta oferă tinerilor oportunitatea de a înţelege mai bine modul în care politica funcţionează la nivelul Uniunii.

Astfel, activitatea BETA se poate rezuma în 5 puncte-cheie:

 • Creşterea interesului pentru temele de interes european
 • Dezvoltarea înţelegerii mutuale pe întreaga întindere a Europei şi susţinerea schimburilor interculturale
 • Uzul metodelor informale de învăţare pentru a răspândi cunoaşterea Europei şi a Uniunii Europene
 • Construirea unei reţele de actanţi civici neguvernamentali europeni
 • Încurajarea activităţii de voluntariat

Activitatea principală a BETA este aceea de a oganiza simulări ale proceselor decizionale din cadrul Uniunii Europene (Model European Union Conferences), iar proiectul de bază al asociaţiei este conferinţa MEU Strasbourg, desfăşurată în clădirea Parlamentului European, ce atrage anual în jurul a 1000 de aplicaţii, pentru cele 200 de locuri puse la dispoziţie.

În completarea activităţii internaţionale, BETA lucrează la promovarea MEU-urilor locale, începând cu 2010 (MEU Mainz), iar, actualmente, urmăreşte să împărtăşească din experienţa dobândită cu organizaţiile naţionale ce doresc să organizeze evenimente de profil.

 

Anexa 1

Mecanism

 How does MEU Iași work?

Over the past years, this kind of  project has become very popular among young Europeans from diverse backgrounds and study programmes. As the name suggests, MEU Iași takes place in Iași, România. It brings together a significant number of highly skilled and motivated young people and gives them the opportunity to have a first-hand experience of the functioning of European institutions.

In the course of the simulation, participants debate two controversial, real-life legislative proposals drafted by the European Commission and simulate EU law-making according to the ordinary legislative procedure, by acting as Members of the European Parliament or Ministers in the Council of the European Union.

Roles and Tasks at MEU Iaşi

Commissioners

 • Introduce the proposals to the Council and the European Parliament
 • Answer questions regarding the proposals from the participants
 • Are part of the trialogue and try to find common position with the Parliament and the Council

 

Members of Parliament (MEPs)

 • Debate the proposals introduced by the Commission
 • Amend and vote on the proposals
 • Represent the opinion of their political party rather than of their home country
 • Try to find common positions within Parliamentary Factions, and also with the Ministers of the Council

 

Ministers of the Council (MOCs)

 • Form the Council that functions as a coequal legislator with the European Parliament[4]
 • Debate on the proposals introduced by the Commission
 • Amend and vote on the proposals
 • Represent their national interest
 • Try to form alliances with other Ministers or Parliamentary groups

Journalists

 • Cover and analyse the debates, actions, motives and results of both legislative bodies
 • Produce a daily newspaper, news shows or video footage
 • Attend press conferences
 • Arrange interviews with MEPs and MOCs

The Legislative Procedures

Model European Union simulates pieces of EU legislation that have been passed on EU level “in real life”. The team choses two debatable regulations, directives, or decisions that are discussed, amended and voted on during the simulation. The participants are therefore enabled to directly engage with original EU laws and to research the opinions of several countries, political parties, NGOs, companies, or the press. A distinct feature of MEU Iasi is that it simulates two legislative bodies of the EU, namely the European Parliament and the Council of the European Union. Of course, the procedure had to be adapted and simplified for the purpose of the simulation. The real process can take months or even years until a piece of legislation passes.

The Ordinary Legislative Procedure (OLP)

The ordinary legislative procedure, previously referred to as the “co-decision procedure”, consists in the joint adoption by the European Parliament and he Council of a regulation, directive or decision on a proposal by the European Commission. In essence, the OLP is the development of the so-called “Community method” of decision-making, which combines technocratic proposals emanating from the European Commission and legislative acts taken in co-decision by the European Parliament and the Council of the European Union, acting by qualified majority. The acts in question are controlled by a supranational judicial body, the Court of Justice of the European Union.

The OLP is defined in article 294 TFEU and has been significantly favoured by the Lisbon Treaty in an effort to tackle with the so-called “democratic deficit” in the EU. Under the OLP, the European Parliament and the Council operate on an equal basis and are both entitled to a maximum of two readings of each proposal submitted to them by the European Commission. Proposals may be adopted at first reading, however, in the event that the Council does not share the views expressed by the Parliament at first reading, it may adopt a common position, on the basis of which the second reading will be conducted. If the Council does not approve of all the amendments adopted by the European Parliament at second reading, the President of the council, in agreement with the President of the European Parliament, will convene a meeting of the Conciliation Committee.

The Social Programme

Of course, MEU Iasi is not only about the debates inside the Parliamentary premises. Besides the sessions, there is a rich social programme for exploring the City of Iasi and connecting with people from Romania and Republic of Moldova. The MEU team will organize a diplomatic night, where participants can get to know each other, share ideas and experiences and even discuss the proposed topics of MEU Iasi 2017. For us, it is important to uphold a connection between the nightlife and the purpose of the simulation. All social activities have turned out to be an informal platform for the debates in the Parliament and in the Council. As in real life, the most important decisions are often made during a nice dinner or over a glass of wine

 

Anexa 2

Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

Strength Weakness
·        Singurul proiect tip Model European Union din România dedicat tinerilor

·        Caracterul Internaţional

·        Resurse suficiente de forţă de muncă (voluntari), logistică şi acomodare pentru participanţi

·        Susţinerea UAIC Iaşi

·        Activitate desfăşurată înspre îndeplinirea punctelor principale de interes ale agendei UE

·        Din echipa de organizare fac parte voluntari experimentaţi în participarea la/organizarea evenimentelor cu acest specific

·        Contactul direct cu oficiali ce activează în instituţiile UE

·        Cultura relativ redusă a tinerilor în materia procedurilor la nivel UE ori activităţii de reprezentant/ministru în Consiliul Uniunii Europene/Membru în Parlamentul European
Oportunities Threats
·        Creşterea prestigiului UAIC-Iaşi la nivel internaţional

·        O mai mare vizibilitate a Iaşului la nivel internaţional, ca promotor al valorilor europene

·        Atragerea de fonduri europene (efect subsecvent punctului precedent)

·        Indisponibilitatea/lipsa invitaţilor

·        Sponsori insuficienţi

Anexa 3

Stakeholder Beneficiile stakeholderului Beneficiile proiectului Câștig concret Rating Strategiile de implementare
Membrii echipei de organizare ·         Experienţa acumulată

·         Contactul cu tineri din variate regiuni şi diferite tipicuri culturale

·         Recunoaştere implicării

·         Dezvoltarea lucrului în echipă

·         Alcătuirea unei echipe unite, implicată și responsabilă

 

·         Voluntari disponibili pentru task-urile necesare realizării proiectului

·         Promovarea proiectului în cadrul grupurilor  organizatorilor

·         Încurajarea ideilor diverse și valorificarea abilităților fiecărui membru pentru îmbunătățirea proiectului

·         Menținerea proiectului activ prin membrii implicați

9 ·       Organizarea de şedinţe pentru comunicare internă eficientă

·       Update-uri constante asupra stadiului de îndeplinire a sarcinilor şi a atribuţiilor

·       Împărţirea eficientă a responsabilităţilor

·       Oferirea de beneficii voluntarilor

Participanți ·         Simularea experienţei în una din instituţiile UE

·         Dezvoltarea aptitudinii de a utiliza limba engleză

·         Încurajarea fluxului de idei

·         Interacţiunea cu alţi participanţi

·         Dezvoltarea aptitudinilor de logică şi argumentare

·         Îndeplinirea scopului şi a obiectuvelor proiectului ·         Selectarea celor aproximativ 60 de beneficiari direcţi 10 ·       Organizarea procedurii de selecţie

·       Contactarea participanţilor

·       Implementarea unei formalităţi de confirmare

·       Oferirea de posibilităţi de contact pentru detectarea din timp a celor ce se retrag

·       Contactarea inlocuitorilor

ASD ·          Prestigiul organizării primului eveniment de specific în România

·          Dezvoltarea capacităţii organizaţionale

·          Vizibilitate la nivel local, naţional şi internaţional

·          Posibilitatea de a atrage noi fonduri şi sponsori

·         Susţinerea oferită de o structură organizaţională bine-definită

·         Grad sporit de realizabilitate

·         Acces mai facil la fonduri şi vizibilitate

·         Resurse umane, materiale şi procedurale

8 ·         Iniţiere a proiectului de către membri ASD

·         Implementarea acestuia sub coordonarea ASD

·         Realizarea acţiunilor procedurale cu angajarea răspunderii ASD prin intermediul reprezentanţilor

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ·         Prestigiul organizării primului eveniment de specific în România

·         Vizibilitate la nivel local, naţional şi internaţional

·         Posibilitatea de a atrage noi fonduri

·         Sprijinul oferit de universitate

·         Grad sporit de realizabilitate

·         Resurse media, materiale, acomodare etc. 9 ·         Contractarea sprijinului universităţii relativ la cazare, logistică, spaţii de lucru

 

Bringing Europeans Together Association ·         Vizibilitate

·         Grad crescut de realizabilitate a obiectivelor organizaţionale

·         Resursa procedurală de organizare a evenimentului ·         Documentaţia procedurii de desfăşurare a lucrărilor 8 ·         Iniţierea unui acord de colaborare

·         Promovarea BETA ca partener în proiect

·         Oferirea de beneficii de imagine

Alte ONG-uri ·         Promovare

·         Posibile viitoare colaborări

·         Parteneriate cu alte asociaţii din ţară ori străinătate ·         Interacţiunea cu ONG-uri

·         Promovarea evenimentului

 

7 ·         Identificarea ONG-urilor de profil şi potenţial-colaboratoare

·         Contactarea acestora în vederea colaborării

·         Oferirea de beneficii de imagine

Firme partenere ·         Promovare la nivel naţional şi internaţional

·         Posibile viitoare colaborări

·         Logistică

·         Alte sponsorizări

·         Obţinerea bazei materiale pentru desfăşurarea lucrărilor 8 ·         Încheierea de parteneriate

·         Oferirea de anumite beneficii

Anexa 4

Riscuri Probabilitate Impact Scor Strategii de combatere
Lipsa voluntarilor disponibili pentru alcătuirea echipei 1 10 10 Alcătuirea din timp a unei echipe responsabile pentru implementarea proiectului
Conflicte între membrii echipei 2 7 14 Leadership continuu, strategii de cooperare şi comunicare
Repartizarea greşită a sarcinilor 2 6 12 Repartizarea sarcinilor în funcţie de calităţile fiecărui membru în parte; oferirea de sprijin din partea membrilor cu experienţă către nou-iniţiaţi
Nerespectarea termenelor-limită pentru îndeplinirea sarcinilor 5 9 45 Stabilirea unor termene-limită accesibile; reportarea periodică a stadiului de îndeplinire a sarcinilor
Lipsa sponsori 5 8 40 Stabilirea unor termeni avantajoşi pentru aceştia; desemnearea unui departament specific pentru contractarea, gestionarea şi contactarea partenerilor
Lipsa participanţilor 2 10 20 Promovare intensă; evidenţierea avantajelor
Promovarea slabă a proiectului 4 8 36 Efortul susţinut, continuu de a realiza materiale de promovare în toate ariile de promovare menţionate (Cf. III 2.)
Dificultăţi de cazare 3 9 27 Asigurarea din timp a condiţiilor de şedere; pregătirea unor alternative
Indisponibilitatea sălilor 4 10 40 Obţinerea acordurilor din partea universităţii şi programarea eficientă a sesiunilor de lucru
Lipsa materialelor 4 8 32 Alcătuirea şi procurarea din timp a materialelor promoţionale, a elementelor de birotică etc.
Lipsa echipamentului 5 10 50 Obţinerea echipamentelor necesare, cu ajutorul facultăţii; pregătirea unor echipamente de rezervă
Defectarea materialelor sau a echipamentelor 2 10 20 Pregătirea rezervelor
Programarea ineficientă a activităţii 2 10 20 Elaborarea din timp a programului de lucru
Conflicte cu participanţii în proiect 3 7 21 Descoperirea promptă a fondului problemei şi remedierea situaţiei; realizarea unor acorduri conţinând prevederi referitoare la conduita participanţilor, documente însuşite de participanţi
Degenerarea conflictelor de opinii 3 9 27 Participanţii vor fi însoţiţi la toate evenimentele de către supraveghetori din rândul voluntarilor organizatori
Întârzierea programului 2 6 12 Asigurarea contactului cu participanţii
Imposibilitatea de prezentare a invitaţilor 4 9 36 Asigurarea unor invitaţi de rezervă; pregătirea unor materiale; pregătirea unor voluntari pentru acoperirea lipsurilor

 

Din studiul elaborat la inițiativa Prorectoratului pentru activităţi studenţeşti şi parteneriate cu mediul economic şi sectorul public, prin intermediul Centrului de Informare Profesională, Orientare în Carieră și Plasament (CIPO) al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Vă invităm să urmăriți pagina de Facebook (https://www.facebook.com/MEUIasi/) și site-ul (http://asd-uaic.ro/meu/), pentru a fi la curent cu cele mai noi informații cu privire la desfășurarea proiectului. Nu în ultimul rând, vă stăm oricând la dispoziție pentru mai multe informații și la adresa de e-mail meu.iasi@asd-uaic.ro.

 

Citește și
Loading...

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.