Programul pilot de preluare a personalului SMURD

24

Președintele Klaus Iohannis a retrimis Parlamentului, pentru reexaminare, legea privind aprobarea Programului-pilot de preluare a personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD, criticând o serie de neclarități.

Legea privind aprobarea Programului-pilot de preluare a personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat, aflate în finanțarea autorităților administrației publice locale prevede instituirea unui program pilot pentru cel mult un an de zile, prin care personalul cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului ajutor calificat, aflate în finanțarea autorităților locale, la cererea acestuia, se preia cu statut de cadru militar – subofițer sau de soldat profesionist, după caz, de către inspectoratele pentru situații de urgență în a căror zonă de competență își desfășoară activitatea, prin derogare de la prevederile Legii nr. 80/1995 în ceea ce privește dobândirea calității de subofițer. Prevederile acestei legi se aplică doar pentru personalul încadrat până cel târziu la data de 31 decembrie 2018, pentru județele Arad, Hunedoara, Maramureș, Mureș și Sibiu.

”Deși legea menționată are ca scop instituirea unor măsuri de natură să rezolve problemele cu care se confruntă autoritățile administrației publice în finanțarea activității de acordare a primului-ajutor, o serie de dispoziții ale acesteia – ce vizează atât funcționalitatea în sine a Programului, cât și statutul personalului preluat – prin neclaritatea sau impredictibilitatea acestora pot conduce la compromiterea scopului urmărit de legiuitor, motiv pentru care se impune reexaminarea actului normativ de către Parlament”, se arată în cererea de reexaminare.

Potrivit art. 8, dispozițiile legii supuse reexaminării acesteia se aplică în program-pilot pentru o durată de cel mult un an de la data intrării în vigoare a acesteia.

”Instituirea prin lege a unui termen maxim în interiorul căruia programul se va desfășura implică, în mod logic, și concluzia că acest program ar putea dura și mai puțin de un an. Or, legea nu prevede nici autoritatea competentă să decidă încetarea programului anterior împlinirii termenului de un an și nu stabilește nici care sunt efectele încetării acestui program. Față de această redactare, considerăm că dispozițiile art. 8 sunt neclare, durata programului fiind, în esență, una incertă”, se mai arată în documentul Președinției.

Legea supusă reexaminării prevede schimbarea statutului juridic al personalului cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD și dobândirea de către acesta a unui nou statut, respectiv acela de cadru militar subofițer/soldat profesionist militar.

”Or, față de caracterul temporar al programului-pilot din legea transmisă la promulgare nu rezultă dacă și schimbarea de statut are același caracter temporar sau, dimpotrivă, este definitivă. În plus, legea nu stabilește care va fi statutul juridic al persoanelor care au optat pentru preluare, ulterior expirării termenului de un an, în măsura în care se va constata nefuncționalitatea programului. Mai mult, legea nu stabilește un termen în interiorul căruia personalul SMURD poate formula cererea de preluare. Astfel, având în vedere durata incertă de aplicabilitate a programului, în absența stabilirii unui termen limită până la care trebuie formulate cererile de preluare, soluția legislativă propusă ar putea genera disfuncționalități în activitatea SMURD și impredictibilitate în condițiile în care s-ar înregistra astfel de cereri ale personalului pe tot parcursul derulării programului. Totodată, legea supusă reexaminării nu cuprinde dispoziții prin care Guvernul sau o altă autoritate să fie învestită cu atribuția de a elabora norme de punere în aplicare a legii, pentru ca problemele pe care le-ar putea genera neclaritatea normelor să-și poată găsi rezolvarea la nivel infralegal”, se mai arată în cererea de reexaminare.

Președinția mai arată că, în interesul desfășurării în bune condiții a activității de prim ajutor și, implicit a actului medical, dar și în vederea asigurării aplicabilității eficiente a prezentei soluții legislative, consideră că programul-pilot trebuie reglementat astfel încât să fie clare: durata acestuia, procedura de evaluare a utilității și eficienței acestuia, precum și eventualele consecințe ale unui asemenea program.

”În acest context, apreciem că se impune și o evaluare a numărului de persoane cărora li se va aplica programul-pilot și, pe cale de consecință, a impactului acestui program asupra bugetului/structurii de personal a Ministerului Afacerilor Interne și a Inspectoratului pentru Situații de Urgență. În plus, în ceea ce privește statutul personalului preluat, considerăm că este necesară reglementarea cu claritate a regimului juridic al acestuia, astfel încât să nu se instituie un tratament discriminatoriu atât în interiorul personalului cu pregătire paramedicală SMURD (între persoanele încadrate până la 31 decembrie 2018 și cele încadrate ulterior acestei date, pe de o parte, iar pe de altă parte între persoanele încadrate în județele vizate de prezenta lege și cele încadrate în celelalte județe) cât și față de cadrele militare în ceea ce privește condițiile de accedere la acest statut, în special cele referitoare la vârsta maximă, de 45 de ani, până la care o persoană poate dobândi statutul de cadru militar”, se mai menționează în cererea președintelui Klaus Iohannis.

Citește și
Spune ce crezi