Proiectul care reglementează procedura de urmărire penală pentru minorii inculpați, adoptat tacit

Senatul a adoptat tacit proiectul de lege care prevede reglementarea procedurii de urmărire penală în cazul minorilor și comunicarea către părinți și minori a drepturilor acestora. Inițiativa mai prevede că minorul este scutit de cheltuielile de judecată generate de înregistrările audio-video.

Proiectul propune completarea Legii 135/2010 din Codul de procedură penală, privind comunicarea drepturturilor, reglementarea procedurii de urmărire penală a minorilor, precum și luarea în considerare a rezultatelor examinării medicale făcute la locul deținerii pentru apecrecierea capacității acestuia de a fi suspus actelor sau măsurilor dispuse în timpul procesului penal.

Comisia Juridică a adoptat un raport de admitere pentru propunerea legislativă, fără amendamente.

Potrivit proiectului de lege, minorul și părinții acestuia sau tutorele de drept sunt informați în legătură cu dreptul la condițiile speciale de executare a reținerii și arestării preventive

Articolul 504 Codul Penal, se introduc trei alineate care prevăd că în cursul urmăririi penale, procedura care se aplică minorilor, se poate aplica și adulților între 18 și 21 de ani, dacă la data dobândirii calității de suspect erau minori. De asemenea, se ține cont de toate circumstanțele cauzei, inclusiv de gradul de maturitate și cel de vulenrabilitate al persoanei.

Inițial, legea prevedea doar că „urmărirea și judecarea infracțiunilor săvârșite de minori, precum și punerea în executare a hotărârilor privitoare la aceștia se fac potrivit procedurii obișnuite, cu completările și derogările prevăzute în prezentul capitol și în secțiunea a 8-a a cap. I din titlul V al părții generale”.

Potrivit aceluiași articol, dacă organul judiciar nu poate stabili vârsta inculpatului și există motive pentru a fi considerat minor, acesta este luat drept minor și se iau în considerare rezultatele examinării medicale făcute la locul deținerii, pentru aprecierea capacității minorului de a fi suspus actelor sau măsurilor dispuse în timpul procesului penal.

Articolul 505 prevede că citarea se face către părinți, tutore, curatorul ori persoana care se îngrijește de minor. În cazul în care citarea către aceștia afectează interesul superior al minorului sau desfășurarea procesului penal, citarea se va face către un adult desemnat de către minor.

Dacă minorul nu desemnează un adult căruia să i se citeze faptele, sau instanța nu accepta desenarea, organul judiciar paote desemna un adult.

În forma în vigoare a legii, sub incidența prevederii de la articolul 505 intrau doar minorii cu vârsta sub 16 ani.

De asemenea, proiectul de lege prevede introducerea unui articol după articolul 505, care prevede informarea suspectului sau inculpatului minor sau a responsabilului de acesta cu privire la etapele procesului penal și drepturile acestuia în timpul procedurii.

Cheltuielile de judecată generate de înregistrările audio și video care ar fi căzut în sarcina minorului, sunt suportate de stat.

Proiectul de lege este în procedură de urgență, iar decizională este Camera Deputaților. Termenul de adoptare tacită la Senat s-a îndeplinit la 11 octombrie 2019.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata