Proiectul prin care directorii de școală nu pot conduce un partid, adoptat tacit

14

 Camera Deputaților a adoptat tacit, marți, în calitate de primă cameră sesizată, proiectul prin care directorul şi directorul adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar nu pot deţine, pe perioada exercitării mandatului, funcţii de conducere în cadrul unui partid politic.

Proiectul, cu raport de respingere de la comisia de specialitate, nu a întrunit numărul de voturi necesare pentru a fi respins în ședința Camerei Deputaților din 15 octombrie. Termenul pentru dezbatere și vot final, stabilit la data de 18 octombrie, a fost depășit iar inițiativa legislativă este adoptată tacit.

„Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 257 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul ca directorul şi directorul adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar să nu poată deţine, pe perioada exercitării mandatului, funcţii de conducere în cadrul unui partid politic la nivel local, judeţean sau naţional”, arată raportul Comisiei pentru învățământ.

Comisia a propus respingerea propunerii legislative, deputații argumentând că „regimul incompatibilităților care pot surveni în exercitarea funcțiilor de conducere din sistemul de învățământ preuniversitar ar trebui reglementat prin completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei”.

De asemenea, aceștia au transmis că, în prezent, în legislația sistemului de învățământ preuniversitar, există prevederi care „asigură independența școlii față de orice ingerință politică”.

Senatul este forul legislativ decizional în cazul acestui proiect.

Citește și
Spune ce crezi