Timmy Tomescu cere întrevedere cu premierul

21

Organizatorul mitingului din 10 august 2018, Timmy Tomescu, i-a cerut premierului Ludovic Orban o întrevedere pentru a discuta despre revendicările mitingului Diasporei, susținând că programul de guvernare PNL abordează vag problemele românilor din străinătate.

”Am luat act de schimbarea guvernului și cu această ocazie sperăm că vom observa și o schimbare de atitudine în ceea ce privește revendicările diasporei. În 10 august 2018 și 2019, în Piața Victoriei au protestat români abuzați și nemulțumiți de incompetența și corupția reprezentanților statului român. Am constatat că programul de guvernare PNL abordează vag revendicările diasporei. Vă prezentăm revendicările Mitingului Diasporei și solicităm o întrevedere pentru a discuta implementarea acestora. Totodată, în august 2019, am depus o cerere de protest pentru 10 august 2020 în fata Guvernului, pentru cazul în care nu sunt luate in considerare revendicările noastre, indiferent de ce guvern se află în funcție”, se arată scrisoarea adresată premierului Ludovic Orban de Grupul de acțiune civică ”Diaspora Pentru România”, organizatorul adunării publice ‘’Mitingul Diasporei’’ – 10 august 2019, semnată de Tommy Tomescu.

Redăm revendicările enunțate de Grupul de acțiune civică ”Diaspora pentru România”:

A. Solicităm aplicarea legilor și urgentarea anchetelor ce privesc:
1. Finalizarea în regim de urgență a anchetei privind obstrucționarea votului la alegerile prezidențiale din 2014.
2. Finalizarea în regim de urgență a anchetei Parchetului Militar și deschiderea anchetei la nivelul factorilor politici de decizie pentru violențele din 10 august 2018, timpul Revoluției și MIneriadelor. Oprirea acţiunilor de intimidare a procurorilor ce anchetează actele de violență din 10 August 2018.
3. Actele false și infracțiunile membrilor Consiliului Românilor de Pretutindeni.

B. Solicităm rezolvarea problemelor specifice Diasporei:
Manifestații
1. Modificarea Legii adunărilor publice cu înăsprirea sancţiunilor pentru angajaţii din sistemul public care nu respectă legislaţia.
Angajare
1. O corectă și accesibilă informare privind actele pentru integrare, piaţa muncii și ajutor social în țările în care cetăţenii români aleg să emigreze.
2. Îmbunătățirea legislației române și a Uniunii Europene privind combaterea fenomenului sclaviei moderne.
3. O reglementare mai clară a problemei românilor care lucrează în regim de detașare în afara României.
4. Îmbunătățirea legislației române și a Uniunii Europene privind recuperarea restanțelor în urma muncii pe contract.
5. Modificarea legislaţiei pentru a permite simplificarea integrării cetățenilor din comunitățile istorice (Republica Moldova, Serbia, Ucraina) în câmpul muncii din România.
6. O corectă informare și sprijinire a cetăţenilor români din diaspora care au suferit accidente de muncă.
Cazurile de exploatare sexuală
1. Iniţierea și implementarea unei legislației europene care să prevadă închisoare pe viață pentru:
1. Violarea celor care se află într-o situaţie de sclavie modernă.
2. Traficul transfrontalier în scopul exploatării sexuale.
3. Crimă.
Impozitare și pensie
1. Reglementarea și clarificarea modului în care Codul Fiscal afectează cetăţenii români din diaspora.
2. Diseminarea eficientă a informaţiilor privind pensia comunitară și extra comunitară.
Combaterea discriminării
1. Implementarea unui program real de combatere a discriminării românilor din diaspora, cu finanţare și subvenționare pentru acțiune jridică.
2. Implicarea reală a politicienilor români aflaţi în funcţie și a personalului MAE în combaterea discriminării și nu doar mimarea implicării fără demararea unor acţiuni eficiente.
3. Repercursiuni și acțiuni legale pentru discriminarea copiilor români prin plata unei alocaţii mai mici decât pentru restul cetăţenilor europeni, chiar dacă părinţii lor români plătesc aceleaşi taxe în Austria.

Serviciile oferite diasporei
1. Îmbunătățirea serviciilor ambasadelor și consulatelor prin extinderea acestora acolo unde este necesar și o mai bună pregătire a personalului. Prioritizarea actelor necesare românilor din Marea Britanie în condiţiile ieşirii acestei ţări din Uniunea Europeană.
2. Îmbunătățirea resursei umane din cadrul Departamentului pentru românii de pretitindeni și MAE, folosindu-se principiul meritocraţiei și nu al cumetriei.
Consultare
1. Diseminarea timpurie a propunerilor de modificare legislativă și instituțională ce afectează diaspora.
2. Înfiinţarea Agenției pentru diaspora cu crearea unor posturi de ataşaţi responsabili de problemele diasporei în comunităţile de români în care există probleme deosebite, doar în condiţiile cerute de diaspora.
3. Consultarea diasporei cu privire la programele Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni.
Conexiuni
1. Crearea Registrului profesioniștilor români din fiecare țară și publicarea sa pe site-ul ambasadei din țara respectivă și a Ministerului Pentru Românii de Pretutindeni.
Finanțare
1. Multiplicarea programelor de finanţare a diasporei prin intermediul Uniunii europene, fondurilor statului român și a statelor de rezidență , cu publicarea și informarea adecvată a diasporei cu privire la acestea.
2. Creșterea bugetului Departamentului pentru românii de pretutindeni, pentru a fi proporţional cu bugetul minorităţilor
3. Modificarea Legii 299/2007, privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni.
Afaceri
1. Promovarea și implicarea camerelor de comerț în rândul cetăţenilor români din diaspora.
2. Promovarea afacerilor cetățenilor români din diaspora și o posibilă extindere a acestora în România.
3. Promovarea companiilor românești în diaspora

Cultură și tradiție
1. Îmbunatăţirea serviciilor oferite de bisericile românești din diaspora și ajutarea acestora în atingerea acestui scop.
2. Oferirea sprijinului Institutului Cultural Român pentru toate organizaţiile româneşti și nu doar pe baza unui criteriu de cumetrie, în scopul promovării culturii și obiceiurilor româneşti.
Limba română și educație
1. Predarea limbii române în afara României – implementarea unor sancțiuni și/sau realizarea unor demersuri instituţionale în sprijinul ameliorării efectelor legii învăţământului din Ucraina și restul țărilor în raport cu etnicii români.
2. Acordarea corectă a locurilor din tabere și a burselor de studiu pentru copiii cetăţenilor români din diaspora, precum și multiplicarea lor.
3. Crearea unui spațiu universitar comun prin care universităţile din România să deschidă filiale în afara României (în special în comunităţile istorice).
Centrele comunitare și organizațiile românești
1.Deschiderea centrelor comunitare și încetarea încălcării legii, cu modificarea legii și alegerea conducerii Centrelor Comunitare de către diaspora din zona unde se deschid.
2. Sprijinirea reală și nediscriminatorie prin programe pe câţiva ani a organizațiilor românești din diaspora.
Reprezentare
1. Respectarea legii prin realizarea anuală a congresului românilor de pretutindeni și realizarea modificărilor legislative necesare ce îl privesc.
2. Permiterea realizării unui regulamentul real de funcționare a Consiliului românilor de pretutindeni, cu încetarea acoperirii de către parlamentari a infracțiunilor realizate de către unii membri ai Consiliului Românilor de Pretutindeni.
1. Alegeri parlamentare anticipate, din care să rezulte un proporțional de parlamentari din diaspora și respectarea referendumului din 2009 (300 de parlamentari și parlament unicameral).
1. Implementarea unui program de informare și stimulare a implicării cetățenilor români în structurile reprezentative din țările de rezidență la alegerile locale și chiar parlamentare.
Vot
1. Implementarea votului electronic– înregistrare și vot pe baza numărului de pașaport sau a cărții de identitate.
Obținerea cetățeniei
1. Simplificarea procedurilor de recunoaștere și redobândire a cetățeniei române, dacă părinţii au avut cetățenia română. Acordarea cetățeniei pe bază de apartenență la filonul cultural românesc.
Unirea

1. Implementarea unui program pentru unirea cu Republica Moldova.
2. Subvenționarea directă a cetățenilor moldoveni și a politicienilor din Republica Moldova.
3. Relansarea economică a României pentru a acţiona ca un magnet și a atrage cetăţenii Republicii Moldova să voteze pentru reunire.
Centralizarea și diseminarea informației
1. Finanţarea și crearea site-ului diasporeu pentru centralizarea informaţiilor necesare românilor care doresc sa facă parte sau sunt deja parte din diaspora.
2. Sprijinirea reală și nediscriminatorie prin programe pe câţiva ani a publicațiilor, portalurilor, radiourilor și televiziunilor româneşti din diaspora.
Repatriere sau reintegrare
1. Implementare urgentă a unor programe pentru românii care dorm pe străzi în alte țări.
2. Repatrierea celor decedați, printr-un program continuu în cazul în care înmormântarea lor nu poate fi făcută în țara în care se află.
3. Crearea unui program real de facilitare a repatrierii cetățenilor români din diaspora prin crearea unor stimulente financiare de tipul Programului Diaspora Start-up ce poate fi extins.

C. Reiterăm că și noi solicităm rezolvarea problemelor sistemice din cadrul statului român.
1. Un sistem educaţional functional, care sa pună accent pe cultura civică, iniţiativă și cunoaşterea aspectelor necesare unei dezvoltări industriale moderne.
2. Un cadru legislativ care să permită un sistem de justiţie independentă și funcţională pentru reducerea corupţiei, cercetarea averilor și confiscarea celor nejustificate.
3. O administraţie publică eficientă, cu personal bazat pe meritocraţie, cu reducerea birocraţiei și fără contracte în detrimentul statului și al cetăţeanului plătitor de impozite.
4. Implementarea unui sistem de infrastructură modern.
5. Favorizarea unui sistem de agricultură sustenabilă, cu încurajarea produselor locale
6. Un sistem medical funcţional, ce respectă cetăţeanul.
7. Un buget sustenabil, cu colectarea corectă a impozitelor, impozitarea progresivă a cetăţenilor, încurajarea asistaţilor sistemului social să intre în campul muncii, stoparea pensiilor speciale și absorbţia fondurilor europene.
8. Crearea unui mediu de afaceri favorabil investiţiilor străine și diasporenilor.
9. Stabilitate economică şi socială, cu inflaţie scăzută.
10. Un mediu ecologic sustenabil, cu stoparea defrişărilor ilegale, amenajarea optimă a zonelor turistice și favorizarea turismului rural.
11. Dotarea Armatei Române la un nivel care să permită menţinerea parteneriatelor cu UE și NATO
12. Implementarea punctului 8 din Proclamația de la Timișoara într-o variantă actualizată

Citește și
Spune ce crezi