7 provocări legate de adoptarea AI cu care se confruntă centrele de contact (și cum să le depășești!)

2

Inteligența artificială (AI) este un factor de schimbare a jocului pentru industria centrelor de contact. Ea reprezintă o schimbare revoluționară în modul în care sunt furnizate și gestionate serviciile pentru clienți. Pe măsură ce învățăm să îmbrățișăm schimbarea, AI se află în prim-plan, remodelând furnizarea interacțiunilor cu clienții și eficiența serviciilor.

În centrul acestei evoluții tehnologice se află promisiunea unei eficiențe sporite. Instrumentele și sistemele alimentate de AI sunt concepute pentru a simplifica procesele, a reduce timpii de răspuns și a gestiona cu precizie și rapiditate o gamă largă de întrebări ale clienților. Această eficiență nu se referă doar la reducerea costurilor sau la economisirea timpului; este vorba de îmbunătățirea calității experienței fiecărui client. Soluțiile bazate pe inteligență artificială, cum ar fi chatbots, analiza predictivă și sistemele automate de răspuns, sunt din ce în ce mai pricepute în a oferi răspunsuri personalizate și precise, ceea ce duce la o îmbunătățire semnificativă a satisfacției clienților. Aceste sisteme inteligente pot analiza datele clienților, pot prezice nevoile și pot oferi asistență personalizată, ridicând experiența clienților la noi culmi.

Cu toate acestea, calea spre integrarea inteligenței artificiale în centrele de contact prezintă provocări. În timp ce avantajele AI sunt clare și convingătoare, implementarea acesteia este un proces complex, cu obstacole. Aceste provocări variază de la obstacole tehnice și financiare până la factori umani, cum ar fi adaptarea forței de muncă și acceptarea de către clienți. Experții în soluții pentru centrele de contact Cirrus au realizat recent un sondaj în rândul a peste 300 de lideri din domeniul centrelor de contact și al IT, pentru a descoperi modul în care directorii privesc tehnologiile critice, cum ar fi agenții virtuali, analiza predictivă, analiza sentimentelor și altele. Sondajul a arătat că 74% dintre liderii centrelor de contact acordă prioritate încrederii clienților în AI. Provocările cu care se confruntă companiile necesită o abordare atentă și bine gândită pentru a se asigura că adoptarea AI nu numai că are succes, ci și că este sustenabilă pe termen lung.

Aici, vom explora cele șapte provocări cheie cu care se confruntă centrele de contact în adoptarea AI. Mai important, vom discuta strategii și soluții practice pentru a depăși aceste obstacole.

Provocarea 1: Confidențialitatea și securitatea datelor

Preocupări privind confidențialitatea și securitatea datelor în sistemele de inteligență artificială

Natura însăși a sistemelor de inteligență artificială, care se bazează pe cantități mari de date pentru a învăța și a lua decizii, prezintă riscuri semnificative în ceea ce privește încălcarea și utilizarea abuzivă a datelor. Aceste riscuri nu sunt doar teoretice; ele au implicații în lumea reală atât pentru centrul de contact, cât și pentru clienții săi. Sensibilitatea datelor clienților, care cuprinde detalii personale, istoricul interacțiunilor și, eventual, informații financiare, necesită măsuri stricte de protecție.

Integrarea inteligenței artificiale în centrele de contact implică un schimb și o procesare constantă a datelor, ceea ce face ca aceste sisteme să fie vulnerabile la atacuri cibernetice și la accesul neautorizat. În plus, utilizarea învățării automate și a algoritmilor de inteligență artificială poate duce uneori la prejudecăți sau erori neintenționate, ceea ce complică și mai mult peisajul privind confidențialitatea și securitatea. Într-o epocă în care încălcările de date pot avea consecințe juridice și reputaționale grave, asigurarea securității și confidențialității datelor clienților nu este doar o problemă tehnică, ci o necesitate de bază a afacerii.

Cum să depășești: Implementarea unor politici solide de protecție a datelor și a unor soluții de inteligență artificială conforme

Depășirea provocărilor legate de confidențialitatea și securitatea datelor în sistemele de inteligență artificială necesită o abordare holistică:

 1. Respectarea standardelor de reglementare: Primul pas este asigurarea conformității soluțiilor de IA cu reglementările relevante privind protecția datelor, cum ar fi Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) în Europa sau alte legi locale privind protecția datelor. Conformitatea nu numai că minimizează riscurile juridice, dar sporește și încrederea clienților.
 2. Politici solide de protecție a datelor: Implementarea unor politici cuprinzătoare de protecție a datelor este crucială. Aceste politici ar trebui să acopere aspecte precum colectarea, stocarea, prelucrarea și partajarea datelor. Este esențial să se definească protocoale clare pentru manipularea datelor sensibile și să se sublinieze măsurile care trebuie luate în cazul unei încălcări a securității datelor.
 3. Măsuri avansate de securitate: Implementați măsuri avansate de securitate cibernetică pentru a vă proteja împotriva amenințărilor externe. Aceasta include utilizarea criptării, soluții de stocare securizată a datelor și audituri de securitate periodice pentru a identifica și corecta vulnerabilitățile.
 4. Formare și conștientizare regulate: Angajații ar trebui să fie instruiți periodic cu privire la cele mai bune practici de protecție a datelor și la importanța respectării protocoalelor de securitate. Crearea unei culturi de conștientizare în materie de securitate poate reduce în mod semnificativ riscurile reprezentate de eroarea umană.
 5. Transparență și consimțământ: Asigurați transparența în ceea ce privește modul în care sunt utilizate datele clienților. Clienții ar trebui să fie informați cu privire la datele colectate și la modul în care acestea sunt utilizate, cu opțiuni clare de acceptare sau de refuz.
 6. Cadre etice pentru IA: Implementarea unor cadre și orientări etice pentru dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale. Aceste cadre ar trebui să se concentreze pe eliminarea prejudecăților și pe garantarea faptului că deciziile IA sunt corecte și transparente.

Provocarea 2: Integrarea cu sistemele existente

Dificultatea integrării tehnologiilor de inteligență artificială cu infrastructurile existente ale centrelor de contact

Una dintre provocările semnificative cu care se confruntă centrele de contact în adoptarea AI este integrarea noilor tehnologii în sistemele și infrastructurile lor existente. Multe centre de contact sunt deja echipate cu ecosisteme software complexe care includ sisteme de gestionare a relațiilor cu clienții (CRM), hardware de telefonie, sisteme de ticketing și altele. Introducerea tehnologiilor AI, cum ar fi chatbots, distribuția automată a apelurilor sau instrumentele de analiză, în acest amestec complicat poate fi descurajantă.

Complexitatea provine din diverși factori. În primul rând, există aspectul tehnic: asigurarea faptului că noile soluții de AI pot comunica eficient cu sistemele existente fără a provoca întreruperi. În al doilea rând, există perspectiva operațională: noile tehnologii de inteligență artificială trebuie să se alinieze cu fluxurile de lucru și procesele actuale ale centrelor de contact. Riscul de incompatibilitate poate duce la ineficiență, costuri crescute și potențiale perioade de nefuncționare, ceea ce poate avea un impact semnificativ asupra furnizării serviciilor pentru clienți.

Cum să depășești: Strategii de compatibilitate și integrare treptată

Pentru a integra cu succes AI în sistemele existente ale centrelor de contact, pot fi utilizate următoarele strategii:

 1. Abordarea bazată pe compatibilitate: La selectarea soluțiilor de inteligență artificială, acordați prioritate celor cunoscute pentru compatibilitatea lor cu o gamă largă de sisteme existente. Mulți furnizori de soluții de IA își proiectează ofertele pentru a fi cât mai flexibile și adaptabile posibil, în special pentru a răspunde diverselor peisaje tehnologice ale diferitelor organizații.
 2. API-uri și middleware: Utilizați interfețe de programare a aplicațiilor (API) și middleware pentru a crea conexiuni fără întreruperi între instrumentele de inteligență artificială și sistemele existente. API-urile pot facilita schimbul de date și integrarea funcțională fără probleme, reducând decalajul dintre tehnologiile vechi și cele noi.
 3. Programe pilot și testare: Înainte de o lansare la scară largă, efectuați programe pilot sau teste etapizate cu soluțiile de inteligență artificială. Această abordare permite identificarea oricăror probleme de integrare și rezolvarea acestora într-un mediu controlat, minimizând potențialele perturbări ale sistemului mai larg.
 4. Colaborarea și sprijinul furnizorilor: Lucrați îndeaproape cu furnizorii de tehnologie AI pentru a înțelege capacitățile de integrare ale soluțiilor lor. Profitați de expertiza și de serviciile lor de asistență pentru a vă asigura că procesul de integrare este cât mai ușor posibil.
 5. Strategia de integrare treptată: Mai degrabă decât o revizuire completă, luați în considerare o strategie de integrare treptată. Începeți cu implementarea IA în domenii sau procese mai puțin critice. Pe măsură ce crește confortul și familiaritatea cu tehnologia, extindeți treptat utilizarea acesteia în tot centrul de contact.
 6. Formarea și implicarea personalului: Implicați personalul în procesul de integrare. Perspectivele acestora în ceea ce privește operațiunile de zi cu zi pot fi neprețuite pentru a se asigura că noile sisteme de inteligență artificială sunt aliniate cu fluxurile de lucru existente. În plus, instruirea personalului pentru a utiliza în mod eficient noile instrumente de IA este crucială pentru o tranziție fără probleme.

Provocarea 3: Costul implementării

Provocări financiare ale implementării tehnologiei IA

Implementarea tehnologiei AI în centrele de contact poate veni cu provocări financiare substanțiale, axate în principal pe investiția inițială necesară. Factorul de cost este multifațetat, cuprinzând cheltuieli precum achiziționarea de software sau platforme AI, integrarea acestor soluții în sistemele existente, formarea personalului și întreținerea și actualizările permanente. Pentru multe centre de contact, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, aceste costuri pot fi descurajante. Această povară financiară nu se limitează doar la achiziționarea tehnologiei, ci include și nevoia potențială de modernizare a infrastructurii pentru a susține funcționalitățile avansate de AI.

În plus, randamentul investițiilor (ROI) al tehnologiei AI nu este întotdeauna imediat evident. Poate dura o perioadă de timp considerabilă până când câștigurile de eficiență și îmbunătățirea satisfacției clienților se traduc în beneficii financiare măsurabile. Acest decalaj poate face dificilă justificarea investiției inițiale de către factorii de decizie, în special în scenariile în care bugetele sunt limitate sau în care există o presiune pentru a demonstra câștiguri financiare pe termen scurt.

Depășirea provocărilor legate de costuri: ROI pe termen lung și soluții scalabile

Pentru a depăși obstacolele financiare ale implementării IA, este esențială o abordare strategică axată pe câștiguri pe termen lung și pe scalabilitate:

 1. Concentrează-te pe ROI pe termen lung: Mutați accentul de la costurile imediate la randamentele pe termen lung. Tehnologia AI poate duce la economii semnificative și la generarea de venituri în timp, prin creșterea eficienței, reducerea costurilor cu forța de muncă și îmbunătățirea retenției clienților. Construirea unui caz de afaceri care să evidențieze aceste beneficii pe termen lung poate ajuta la justificarea investiției inițiale.
 2. Soluții AI scalabile: Optați pentru soluții AI care oferă scalabilitate. Soluțiile scalabile permit o investiție graduală, în care centrele de contact pot începe cu funcționalități AI de bază și pot adăuga treptat caracteristici mai avansate, pe măsură ce bugetul le permite și pe măsură ce se simt mai confortabil cu tehnologia.
 3. Analiza cost-beneficiu: Efectuați o analiză amănunțită a raportului cost-beneficiu pentru a înțelege pe deplin implicațiile financiare. Această analiză ar trebui să ia în considerare toate costurile directe și indirecte, precum și potențialele economii și creșteri ale veniturilor.
 4. Explorați diferite modele de finanțare: Studiați diferitele modele de finanțare oferite de furnizorii de soluții de inteligență artificială, cum ar fi modelele bazate pe abonament, opțiunile de plată în funcție de utilizare sau acordurile de leasing. Aceste modele pot oferi mai multă flexibilitate și costuri inițiale mai mici în comparație cu modelele tradiționale de achiziție.
 5. Utilizați resursele și parteneriatele disponibile: Căutați granturi guvernamentale, subvenții sau parteneriate care pot contribui la compensarea unora dintre costurile inițiale. Colaborarea cu parteneri tehnologici sau aderarea la consorții industriale poate oferi, de asemenea, acces la resurse și expertiză comune.
 6. Monitorizați și ajustați: Monitorizați în permanență performanța soluțiilor de inteligență artificială în raport cu ROI-ul așteptat. Fiți pregătiți să faceți ajustările necesare pentru a vă asigura că tehnologia oferă beneficiile financiare dorite.

Provocarea 4: Lacunele de competențe și formarea personalului

Provocarea deficitului de competențe în rândul forței de muncă în ceea ce privește tehnologia IA

Pe măsură ce centrele de contact încearcă să integreze inteligența artificială în operațiunile lor, unul dintre obstacolele semnificative cu care se confruntă este deficitul de competențe în rândul forței de muncă. Implementarea și gestionarea cu succes a tehnologiilor AI necesită un anumit nivel de cunoștințe tehnice și expertiză pe care angajații existenți ar putea să nu le posede. Acest decalaj se poate manifesta sub diverse forme, de la lipsa de înțelegere a modului în care funcționează sistemele de IA până la incapacitatea de a interacționa eficient cu aceste sisteme sau de a le gestiona.

Ritmul rapid al progresului tehnologic înseamnă că instrumentele și aplicațiile de inteligență artificială evoluează în mod constant. Ținerea pasului cu aceste schimbări poate fi o provocare pentru personalul care nu este instruit în aceste domenii. În plus, integrarea IA poate duce, de asemenea, la schimbări în rolurile și responsabilitățile profesionale, ceea ce poate fi o sursă de îngrijorare și rezistență în rândul angajaților. Deficitul de competențe nu este doar o problemă tehnică; el se extinde la înțelegerea modului în care AI poate fi valorificată pentru a îmbunătăți experiențele clienților și eficiența operațională.

Depășirea decalajelor de competențe: Programe de formare și parteneriate cu experți

Abordarea lacunelor de competențe și asigurarea unei tranziții fără probleme către operațiunile bazate pe inteligență artificială implică o abordare proactivă a formării și dezvoltării expertizei:

 1. Programe de formare cuprinzătoare: Investiți în programe de formare cuprinzătoare pentru personalul de la toate nivelurile. Aceste programe nu ar trebui să se concentreze doar pe modul de utilizare a instrumentelor de inteligență artificială, ci și pe înțelegerea principiilor din spatele inteligenței artificiale și a modului în care aceasta poate aduce beneficii centrului de contact. Formarea ar trebui să fie un proces continuu pentru a ține pasul cu progresele tehnologice.
 2. Formare și asistență la locul de muncă: Implementați sisteme de formare și de sprijin la locul de muncă. Învățarea într-un context real poate fi mai eficientă, în special atunci când vine vorba de înțelegerea modului în care IA poate fi aplicată în operațiunile de zi cu zi.
 3. Angajarea sau asocierea cu experți în IA: Luați în considerare posibilitatea de a angaja experți sau specialiști în IA care pot aduce echipei dvs. cunoștințe aprofundate și expertiză. Alternativ, asocierea cu furnizori de tehnologie AI sau consultanți poate oferi acces la expertiza și sprijinul necesar.
 4. Încurajarea unei culturi a învățării continue: Încurajați o cultură a învățării continue și a inovării în cadrul organizației. Încurajați personalul să se informeze cu privire la tendințele și evoluțiile în materie de inteligență artificială și să analizeze modul în care acestea pot fi aplicate în activitatea lor.
 5. Formare interfuncțională: Încurajați instruirea interfuncțională, în cadrul căreia angajații din diferite departamente obțin informații despre modul în care AI are impact asupra diferitelor aspecte ale centrului de contact. Această abordare promovează o înțelegere mai holistică și un mediu de colaborare.
 6. Abordarea rezistenței la schimbare: Abordați în mod activ orice rezistență la schimbare în cadrul forței de muncă. Acest lucru poate implica o comunicare clară cu privire la beneficiile inteligenței artificiale, abordarea preocupărilor și implicarea angajaților în procesul de integrare a inteligenței artificiale.

Investind în formare și dezvoltare și valorificând expertiza externă, centrele de contact pot acoperi lacunele de competențe din cadrul forței de muncă. Acest lucru nu numai că pregătește echipa pentru o tranziție fără probleme la operațiunile îmbunătățite de IA, dar îi și echipează cu abilitățile și cunoștințele necesare pentru a inova și a excela într-un viitor bazat pe tehnologie.

Provocarea 5: Asigurarea calității și a fiabilității

Preocupări privind calitatea și fiabilitatea interacțiunilor și deciziilor bazate pe inteligență artificială

O preocupare critică în implementarea inteligenței artificiale în cadrul centrelor de contact este asigurarea calității și fiabilității interacțiunilor și deciziilor bazate pe inteligență artificială. Sistemele AI, în special cele care interacționează direct cu clienții, cum ar fi chatbots sau sistemele de răspuns automat, trebuie să funcționeze în mod constant la un nivel ridicat pentru a menține încrederea și satisfacția clienților. Inconsecvențele, erorile sau răspunsurile necorespunzătoare pot duce la frustrarea clienților și pot afecta reputația centrului de contact.

Provocarea constă în faptul că IA, în special modelele de învățare automată, pot produce uneori rezultate imprevizibile. Acestea sunt la fel de bune ca și datele pe care sunt antrenate, iar prejudecățile din aceste date pot duce la rezultate nesigure sau nedrepte. În plus, sistemele de inteligență artificială ar putea întâmpina dificultăți în cazul interogărilor complexe ale clienților care nu se încadrează în domeniul lor de instruire, ceea ce duce la răspunsuri inadecvate sau incorecte.

Sistemele de IA, fiind automatizate, nu au empatia și înțelegerea intuitivă pe care le au agenții umani. Această limitare poate fi deosebit de problematică în gestionarea interacțiunilor sensibile sau cu încărcătură emoțională cu clienții, în care este esențială atingerea umană.

Cum să depășim: Testarea regulată și examinarea umană

Pentru a asigura calitatea și fiabilitatea sistemelor de inteligență artificială în centrele de contact, este esențială o combinație de testare periodică și examinare umană:

 1. Testarea și monitorizarea continuă: Testați în mod regulat sistemele de IA pentru a asigura acuratețea și fiabilitatea acestora. Acest lucru include nu doar testarea inițială, ci și monitorizarea continuă pentru a detecta orice probleme pe măsură ce apar. Actualizările și perfecționările periodice bazate pe datele de performanță din lumea reală sunt esențiale pentru a menține standarde înalte de performanță.
 2. Date de formare diverse și cuprinzătoare: Utilizați seturi de date diverse și cuprinzătoare pentru a antrena modelele de inteligență artificială. Acest lucru ajută la reducerea prejudecăților și asigură faptul că sistemul de IA poate gestiona eficient o mare varietate de interacțiuni cu clienții.
 3. Revizuirea și intervenția umană: Stabiliți sisteme de supraveghere umană, în cadrul cărora deciziile și interacțiunile AI sunt revizuite periodic de agenți umani. Acest lucru este deosebit de important în cazul interacțiunilor complexe, sensibile sau cu miză mare cu clienții. Intervenția umană ar trebui să fie ușor și rapid de inițiat atunci când este necesar.
 4. Mecanisme de feedback: Puneți în aplicare mecanisme de feedback prin care atât clienții, cât și personalul pot raporta probleme sau inadecvări în răspunsurile AI. Acest feedback poate fi de neprețuit pentru perfecționarea și îmbunătățirea sistemelor de IA.
 5. Echilibrul între AI și interacțiunea umană: Găsiți echilibrul potrivit între interacțiunile bazate pe inteligența artificială și cele umane. Folosiți inteligența artificială pentru a gestiona întrebările de rutină, simple, și transferați problemele mai complexe sau mai sensibile către agenții umani.
 6. Stabilirea unor așteptări realiste: Comunicați în mod clar clienților capacitățile și limitele sistemelor de inteligență artificială. Stabilirea unor așteptări realiste poate contribui la atenuarea frustrărilor care apar din cauza neînțelegerilor cu privire la ceea ce poate și nu poate face IA.

Prin testarea periodică a sistemelor de IA pentru acuratețe și fiabilitate și prin asigurarea unei supravegheri umane solide, centrele de contact pot îmbunătăți semnificativ calitatea și fiabilitatea serviciilor lor bazate pe IA. Această abordare nu numai că îmbunătățește satisfacția clienților, ci și consolidează încrederea în sistemele de AI implementate de centrul de contact.

Provocarea 6: Acceptarea de către clienți

Abordarea rezistenței din partea clienților obișnuiți cu interacțiunile umane

Unul dintre obstacolele semnificative în implementarea inteligenței artificiale în centrele de contact este depășirea rezistenței clienților, în special din partea celor care preferă sau sunt obișnuiți cu interacțiunile umane tradiționale. Mulți clienți apreciază contactul personal, empatia și înțelegerea pe care le oferă agenții umani, aspecte pe care AI nu le-a reprodus încă pe deplin. Natura impersonală a IA, în special în stadiile sale incipiente, poate duce uneori la nemulțumirea clienților sau la o percepție de lipsă de atenție. Această rezistență poate fi mai pronunțată în rândul anumitor segmente de clienți care se simt mai puțin confortabil cu tehnologia sau care au avut experiențe negative cu sistemele automate în trecut.

Provocarea cheie în acest caz este de a introduce IA într-un mod care să nu îndepărteze acești clienți. Tranziția trebuie să fie gestionată cu sensibilitate, asigurându-se că adoptarea IA îmbunătățește experiența clienților, în loc să o diminueze.

Cum să depășim această problemă: Introducerea treptată și îmbunătățirea interacțiunii umane

Integrarea cu succes a IA în operațiunile de servicii pentru clienți, menținând în același timp rate ridicate de acceptare a clienților, implică o abordare strategică și atentă:

 1. Introducerea treptată a caracteristicilor AI: Introduceți treptat funcțiile AI, începând cu funcții simple, cu risc scăzut, cum ar fi direcționarea apelurilor sau furnizarea de informații de bază. Acest lucru le permite clienților să se obișnuiască cu interacțiunile AI într-un mod neintruziv.
 2. Îmbunătățiți, nu înlocuiți, interacțiunea umană: Poziționați IA ca un instrument care să îmbunătățească interacțiunea umană, nu să o înlocuiască. Inteligența artificială se poate ocupa de întrebările și sarcinile de rutină, lăsând astfel liber agenții umani pentru a se ocupa de probleme mai complexe sau mai sensibile. Această abordare asigură faptul că clienții au în continuare acces la asistență umană atunci când este necesar.
 3. Comunicarea clară a beneficiilor AI: Comunicați clienților beneficiile inteligenței artificiale, cum ar fi timpii de răspuns mai rapizi și disponibilitatea în afara orelor standard de lucru. Evidențierea modului în care AI poate îmbunătăți experiența lor poate contribui la obținerea acceptării acestora.
 4. Opțiunea de escaladare către agenți umani: Oferiți întotdeauna clienților opțiunea de a-și transfera interogarea către un agent uman. Această plasă de siguranță poate fi crucială în construirea încrederii și acceptării sistemelor de inteligență artificială.
 5. Personalizarea prin AI: Utilizați AI pentru a personaliza interacțiunile cu clienții. Capacitatea IA de a analiza datele și de a oferi răspunsuri personalizate poate adăuga valoare interacțiunilor cu clienții, făcându-le să pară mai individualizate și mai puțin generice.
 6. Feedback și adaptare: Căutați în mod activ feedback-ul clienților cu privire la experiențele lor cu IA și adaptați-vă pe baza acestui feedback. Înțelegerea preferințelor și preocupărilor clienților poate ghida perfecționarea continuă a sistemelor de inteligență artificială.
 7. Educarea clienților: Educarea clienților cu privire la modul în care pot interacționa eficient cu sistemele de inteligență artificială. Furnizarea de linii directoare sau sfaturi poate ajuta clienții să obțină cele mai bune rezultate din interacțiunile cu AI și să reducă frustrarea.

Concentrându-se pe introducerea treptată a funcțiilor de IA și asigurându-se că acestea completează și nu înlocuiesc interacțiunile umane, centrele de contact pot gestiona eficient acceptarea clienților. Această abordare nu numai că ajută la păstrarea elementului uman, care este esențial în serviciile pentru clienți, dar valorifică și eficiența și scalabilitatea AI pentru a îmbunătăți experiența generală a clienților.

Provocarea 7: Ținerea pasului cu schimbările tehnologice rapide

Provocarea reprezentată de tehnologiile de inteligență artificială care evoluează rapid

În domeniul dinamic al inteligenței artificiale, una dintre cele mai mari provocări pentru centrele de contact este aceea de a ține pasul cu schimbările tehnologice rapide. Inteligența artificială se caracterizează prin inovare continuă și progrese rapide. Noile funcționalități, îmbunătățiri și tehnologii complet noi apar într-un ritm care poate fi copleșitor pentru ca organizațiile să țină pasul cu ele. Acest peisaj în evoluție rapidă poate face ca soluțiile AI să devină rapid depășite, necesitând actualizări și adaptări regulate.

Provocarea nu este doar tehnică, ci și strategică. Centrele de contact trebuie să discearnă ce tendințe și evoluții sunt relevante pentru operațiunile lor și pentru obiectivele de servicii pentru clienți. Există riscul fie de a rămâne în urmă prin neadoptarea noilor tehnologii benefice, fie de a irosi resurse pe tendințe trecătoare care nu aduc o valoare adăugată substanțială.

Depășirea provocării: Rămâneți informați și adaptați-vă în mod flexibil

Pentru a naviga eficient în acest mediu în schimbare rapidă, centrele de contact trebuie să adopte o abordare proactivă și flexibilă:

 1. Învățare și educație continuă: Încurajați o cultură a învățării continue în cadrul organizației. Rămâneți informați cu privire la cele mai recente tendințe și evoluții în materie de inteligență artificială prin intermediul publicațiilor din domeniu, seminariilor, webinarilor și rețelelor profesionale.
 2. Planificarea strategică: Încorporați flexibilitatea în planificarea strategică a centrelor de contact. Fiți pregătiți să ajustați strategiile și operațiunile ca răspuns la progresele tehnologice semnificative.
 3. Colaborarea cu partenerii tehnologici: Stabiliți relații puternice cu furnizorii de tehnologie și consultanții. Aceste parteneriate pot oferi informații valoroase cu privire la tehnologiile emergente și sfaturi cu privire la ceea ce poate fi cel mai benefic pentru centrul de contact.
 4. Experimentarea și testarea pilot: Fiți deschis la experimentare. Testați noile tehnologii la scară mică înainte de a vă angaja la o implementare completă. Programele pilot pot oferi o idee despre modul în care o nouă tehnologie se comportă într-un cadru real și despre impactul său potențial.
 5. Bucle de feedback: Creați bucle de feedback în cadrul organizației, în care personalul poate împărtăși observații și idei despre noile tehnologii și despre aplicabilitatea acestora la operațiunile centrului de contact.
 6. Abordarea agilă a adoptării tehnologiei: Adoptați o abordare agilă a implementării tehnologiei. Această abordare permite adoptarea progresivă și iterativă a noilor tehnologii, facilitând integrarea și adaptarea la schimbări fără întreruperi majore.
 7. Concentrare pe client: Mențineți accentul pe nevoile și experiențele clienților. Lăsați obiectivul de îmbunătățire a serviciilor pentru clienți să ghideze deciziile privind adoptarea de noi tehnologii.
 8. Investiți în soluții scalabile: Atunci când investiți în noi tehnologii, luați în considerare scalabilitatea acestora și cât de ușor pot fi actualizate sau integrate cu alte soluții emergente.

Prin faptul că rămân informate și mențin o abordare flexibilă în ceea ce privește adoptarea tehnologiei, centrele de contact pot nu numai să țină pasul cu progresele AI, ci și să profite de aceste evoluții pentru a-și îmbunătăți ofertele de servicii și eficiența operațională. Această adaptabilitate este esențială pentru a prospera într-un peisaj tehnologic în continuă evoluție, asigurându-se că centrul de contact rămâne competitiv și receptiv atât la nevoile clienților, cât și la schimbările din industrie.

Jason Roos, director executiv al Cirrus

„În timp ce există multe provocări pentru adoptarea inteligenței artificiale în centrele de contact, este esențial să recunoaștem, de asemenea, că adevărata putere a inteligenței artificiale constă în adaptabilitatea sa dinamică la nevoile în continuă evoluție ale clienților. Pe măsură ce asistăm la o schimbare către servicii pentru clienți mai personalizate și mai anticipative, rolul AI transcende simpla eficiență. Ea devine un instrument strategic pentru înțelegerea și adaptarea la comportamentele clienților în timp real, construind relații mai profunde cu aceștia. Prin alinierea capacităților AI la așteptările în continuă schimbare ale clienților, nu numai că abordăm provocările imediate, dar ne pregătim și centrele de contact pentru viitor. Această abordare ne va permite să transformăm aceste provocări în oportunități de inovare susținută și de excelență de neegalat în ceea ce privește serviciile pentru clienți.”

Concluzie

Integrarea inteligenței artificiale în operațiunile centrelor de contact, deși este plină de provocări, reprezintă un pas crucial în direcția revoluționării serviciilor pentru clienți și a eficienței operaționale. Depășirea acestor provocări nu este doar o chestiune de a ține pasul cu tendințele tehnologice, ci o necesitate strategică într-o lume de afaceri din ce în ce mai competitivă și digitală.

Parcurgerea cu succes a provocărilor legate de confidențialitatea și securitatea datelor, integrarea sistemelor, costurile, deficitul de competențe, asigurarea calității, acceptarea de către clienți și ținerea pasului cu schimbările tehnologice rapide necesită o abordare bine gândită și informată. Fiecare provocare, atunci când este abordată în mod eficient, deschide calea pentru o tranziție mai ușoară către operațiunile îmbunătățite de inteligența artificială, ceea ce duce la beneficii substanțiale.

Recompensele implementării eficiente a soluțiilor AI în centrele de contact sunt semnificative. De la eficiență îmbunătățită și costuri operaționale reduse la experiențe îmbunătățite ale clienților și satisfacție sporită, beneficiile se extind mult dincolo de avantajele imediate ale automatizării. Capacitatea AI de a oferi informații despre comportamentele și preferințele clienților poate conduce la luarea de decizii strategice, ajutând centrele de contact nu numai să satisfacă, ci și să anticipeze nevoile clienților.

În plus, natura dinamică a tehnologiei IA înseamnă că aceasta evoluează continuu pentru a oferi capacități noi și îmbunătățite. Rămânând informate și adaptabile, centrele de contact pot profita de aceste progrese pentru a-și îmbunătăți continuu ofertele de servicii și eficiența operațională.

Este esențial ca centrele de contact să abordeze adoptarea AI cu o mentalitate strategică, informată și răbdătoare. Acest lucru implică nu doar înțelegerea peisajului actual al tehnologiei AI, ci și anticiparea evoluțiilor viitoare. Aceasta necesită un angajament față de învățarea continuă, flexibilitate în adaptarea la noile tehnologii și dorința de a investi în câștiguri pe termen lung.

În concluzie, în timp ce calea spre adoptarea AI în centrele de contact poate avea multe provocări, recompensele potențiale fac ca aceasta să merite. Prin acceptarea acestor provocări cu o abordare proactivă și strategică, centrele de contact pot debloca întregul potențial al IA, poziționându-se în fruntea excelenței serviciilor pentru clienți și a inovației operaționale.

Sursa: bmmagazine.co.uk

Citește și
Spune ce crezi