Ofgem își exprimă îngrijorarea cu privire la „coluziunea AI” pe piața energiei

12

Ofgem, autoritatea de reglementare în domeniul energiei, a dezvăluit planurile pentru norme explicite care să reglementeze utilizarea inteligenței artificiale (AI) în cadrul industriei energetice, pe fondul unor temeri tot mai mari privind riscul de coluziune tacită între companii. Autoritatea de reglementare intenționează să publice un cadru formal în cursul verii pentru a răspunde acestor preocupări.

Deși recunoaște beneficiile potențiale ale IA în îmbunătățirea gestionării și operării sistemului energetic, Ofgem avertizează că algoritmii prezintă riscul de a facilita coluziunea tacită, permițând companiilor să conspire fără acorduri formale sau interacțiune umană directă.

Deși Ofgem consideră că puterile sale existente sunt adecvate pentru a supraveghea utilizarea actuală a IA de către furnizori și producători, proliferarea proceselor decizionale automatizate prezintă noi provocări. Algoritmii responsabili de deciziile de stabilire a prețurilor ar putea ascunde responsabilitatea, proprietatea și concurența pe diverse piețe energetice, inclusiv pe cele cu amănuntul, cu ridicata, de generare și de infrastructură.

Aplicarea învățării automate se extinde la diverse funcții din sectorul energetic, cum ar fi prognozarea producției de energie regenerabilă. Cu toate acestea, persistă preocupările legate de asigurarea echității și de prevenirea rezultatelor discriminatorii, ceea ce a determinat Ofgem să elaboreze principii de reglementare aliniate la directivele guvernamentale.

Ofgem pledează pentru o abordare bazată pe riscuri în ceea ce privește reglementarea IA, acordând prioritate transparenței și responsabilității. Sistemele care dispun de IA autonomă, complexă și adaptivă sunt considerate a fi mai riscante, în special în funcții critice precum echilibrarea cererii și ofertei în rețeaua de electricitate.

guvernul a alocat fonduri semnificative pentru a sprijini autoritățile de reglementare și pentru a avansa cercetarea în domeniul IA. Cu toate acestea, o fracțiune din acest buget va fi dedicată îmbunătățirii capacității autorităților de reglementare de a aborda provocările legate de IA în industriile lor respective.

Akshay Kaul, director general pentru infrastructură în cadrul Ofgem, subliniază rolul esențial al IA în construirea unui sistem energetic inteligent și digital care să conducă la obținerea de emisii nete zero. Cu toate acestea, el subliniază importanța stabilirii unui cadru de reglementare clar pentru a proteja interesele consumatorilor și pentru a maximiza beneficiile aplicațiilor IA în sectorul energetic.

În timp ce Ofgem se străduiește să navigheze prin complexitatea integrării IA în energie, asigurarea protecției consumatorilor și încurajarea inovării rămân primordiale. business Matters examinează implicațiile reglementărilor propuse de Ofgem și impactul acestora asupra peisajului energetic în evoluție.

Sursa: bmmagazine.co.uk

Citește și
Spune ce crezi