Utilizarea uceniciei ca instrument de planificare a forței de muncă

8

Incertitudinile economice forțează întreprinderile să își actualizeze și să își regândească cerințele în materie de competențe, pentru a se asigura că dispun de forța de muncă și de competențele viitoare necesare pentru a face față presiunilor financiare, rămânând în același timp competitive pe piețele lor.

Nichola Hay, director al strategiei și politicii de ucenicie la BPP, explică faptul că, drept urmare, așa-numitul război pentru talente bine adaptate continuă, cercetările sugerând că aproximativ 75% dintre întreprinderile din Marea Britanie se confruntă cu lipsa de talente, ceea ce afectează creșterea economică și de afaceri.

Pentru a face față acestei provocări, liderii de afaceri trebuie să investească mai strategic nu numai pentru a-și dota forța de muncă existentă cu competențele necesare pentru a ocupa posturile vacante critice, ci și pentru a atrage, de asemenea, un grup mai larg de noi talente. Acest lucru ar putea fi realizat prin introducerea unor programe de ucenicie profesională care pot ajuta întreprinderile să se adapteze în permanență la schimbările în ceea ce privește cerințele de competențe, sporind în același timp rezistența la schimbările economice neașteptate.

Argumente comerciale pentru introducerea uceniciei

Întregul potențial al unui program de ucenicie poate fi trecut cu vederea de către comunitatea de afaceri – asociindu-l, de obicei, cu crearea unui canal exclusiv pentru talentele care părăsesc școala/liceul. Dar, în realitate, programele de ucenicie profesională pot fi adaptate la nevoile unei întreprinderi.

Fie că sunt folosite pentru a atrage talente cu o perspectivă și competențe noi pentru a identifica noi oportunități de afaceri, fie că sunt folosite ca instrument de recalificare a angajaților existenți sau pentru a perfecționa lucrătorii în domenii emergente sau în curs de dezvoltare, cum ar fi inteligența artificială și competențele ecologice – uceniciile ar trebui să fie considerate un instrument esențial atât pentru planificarea forței de muncă, cât și pentru dezvoltarea oamenilor.

În plus, oferirea unui program de ucenicie poate crea noi canale pentru a construi și atrage un grup de talente mai diversificat. Fie că este vorba de îngrijitorii cu normă întreagă, de persoanele inactive pe termen lung din punct de vedere economic sau de absolvenții recenți care doresc să intre/reintroducă pe piața forței de muncă, un program de ucenicie poate crea o oportunitate pentru acei candidați care poate nu ar fi aplicat niciodată pentru un rol din cauza lipsei de experiență directă sau a calificărilor tradiționale.

Stimularea retenției personalului

Una dintre cele mai mari provocări pentru întreprinderile care se confruntă cu vânturi economice și costuri operaționale în creștere este impactul asupra angajaților, care se pot confrunta cu o stagnare a salariilor pe termen scurt și, în consecință, își caută un alt loc de muncă în organizații concurente. Acest lucru creează noi posturi vacante neocupate și poate da o lovitură semnificativă productivității unei întreprinderi.

Uceniciile reprezintă o modalitate excelentă de a aborda aceste provocări, dotându-i pe angajați cu noi competențe și oferindu-le o cale de promovare, consolidând astfel reputația întreprinderii ca angajator care oferă sprijin în vremuri economice dificile. De exemplu, în cazul în care o întreprindere duce lipsă de personal în managementul de mijloc, în loc să caute talente din exterior pe o piață a forței de muncă dificilă și, eventual, să angajeze o persoană mai puțin calificată decât se dorește – un program de ucenicie ar permite personalului existent să se recalifice în vederea promovării. Acest lucru poate debloca potențialul care există deja în forța de muncă actuală, stimulând în același timp moralul angajaților.

Gânduri finale

Prin intermediul uceniciei, dezvoltarea aptitudinilor personalului dumneavoastră nu numai că va contribui la îmbunătățirea rezilienței afacerii prin crearea unei forțe de muncă diverse și cu multiple talente, dar va contribui și la motivarea și păstrarea personalului. Oferind personalului posibilitatea de a se perfecționa, de a se recalifica în vederea promovării sau de a se transfera în alte domenii de activitate, întreprinderile pot demonstra un angajament puternic față de progresul și dezvoltarea acestora.

Deși programele de ucenicie profesională nu vor fi răspunsul la toate nevoile și provocările întreprinderilor, acestea pot oferi o soluție excelentă pentru multe probleme critice. Poate acționa ca un instrument de planificare a forței de muncă pentru a elimina lacunele de competențe adaptate la cerințele pe care le au de oferit întreprinderile, pentru a stimula retenția talentelor și pentru a crea o rezervă de talente mai diversificată.

De asemenea, uceniciile pot crea o forță de muncă foarte rezistentă, esențială pentru a alimenta creșterea afacerilor și pentru a profita de noi oportunități de extindere în perioadele în care organizațiile ar putea avea cea mai mare nevoie de ea.

Sursa: bmmagazine.co.uk

Citește și
Spune ce crezi