Explicații privind câștigurile obținute

7

Un earn out este un mecanism de ajustare a prețului de achiziție utilizat în mod obișnuit la vânzarea și cumpărarea unei companii, în cazul în care cumpărătorul dorește să condiționeze o parte din prețul de achiziție de performanțele ulterioare finalizării activității companiei pe o perioadă cuprinsă între 1 și 3 ani.

Aceasta poate fi orice tip de performanță, dar de obicei se referă la cifrele de vânzări, profituri sau EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization).

În practică, cumpărătorul plătește o sumă inițială în numerar la finalizarea vânzării, urmată de una sau mai multe plăți amânate, care depind de performanța financiară a companiei pe perioada convenită.

O clauză de „earn-out” poate reasigura un cumpărător că nu va „plăti prea mult” pentru companie în cazul în care aceasta nu are performanțe suficiente după finalizare și, invers, poate reasigura un vânzător că va primi cel mai mare preț de vânzare posibil în cazul în care performanțele după finalizare se dovedesc a fi mai mari decât s-ar fi putut anticipa în mod rezonabil.

Cu toate acestea, câștigurile din exploatare pot fi extrem de riscante pentru vânzător dacă acesta nu negociază niveluri adecvate de control asupra performanței operaționale a obiectivului în perioada de după finalizare, deoarece va risca să primească o plată mai mică decât se aștepta.

Garanțiile de bună execuție sunt utilizate cel mai bine atunci când niciuna dintre părți nu poate afirma cu deplină încredere că propriile așteptări anticipate privind performanța după finalizare vor fi cele corecte și când există o marjă reală de incertitudine, de exemplu:

  • în cazul unei societăți aflate la început de drum care are un potențial bun de creștere rapidă;
  • în cazul în care întreprinderea a introdus recent o nouă linie de produse sau servicii;
  • în cazul în care o companie existentă cu performanțe istorice puternice a suferit un impact negativ „unic” asupra vânzărilor din cauza unui eveniment neașteptat, cum ar fi Covid-19.

Obiective de vânzări sau EBITDA?

Niciuna dintre ele nu este perfectă.

Utilizarea „vânzărilor brute” ca obiectiv de câștig poate expune cumpărătorul la riscuri în cazul în care profiturile scad, deoarece vânzătorul își păstrează libertatea, de exemplu, de a crește cheltuielile de marketing ale companiei sau de a oferi clienților termene de plată amânate.

Utilizarea „EBITDA” ca obiectiv de câștig poate expune vânzătorul la riscuri în cazul în care cumpărătorul are dreptul, de exemplu, de a impune o nouă taxă de administrare a societății sau de a crește unilateral costurile de personal sau alte costuri.

Prin urmare, indiferent de tipul de obiectiv de câștiguri suplimentare utilizat, va fi necesară o protecție contractuală pentru ambele părți pentru a preveni abuzurile.

Controlul/interferența cumpărătorului

După finalizare, vânzătorul pierde acele drepturi de control asupra societății care decurg din calitatea de acționar majoritar, cum ar fi numirea consiliului de administrație și a conducerii.

Prin urmare, din punctul de vedere al vânzătorului, acesta va dori să păstreze controlul asupra acelor domenii de funcționare a întreprinderii care au cel mai mare impact asupra posibilei realizări a obiectivului de câștig.

Prin urmare, vânzătorul va dori să negocieze un acord de servicii sau de consultanță cu societatea care să acorde un astfel de control (sub rezerva unor restricții) și va dori să negocieze acorduri similare pentru toți membrii cheie ai echipei. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită la: (i) durata contractului, care ar trebui să fie coextensivă cu durata perioadei de câștiguri și (ii) clauza de reziliere, care ar trebui să limiteze dreptul de reziliere al societății la situațiile care justifică o concediere sumară (pe care, de obicei, angajatul individual are posibilitatea de a le evita).

În plus, pot fi incluse o serie de restricții specifice privind acțiunile vânzătorului sau ale cumpărătorului în vederea creșterii sau scăderii artificiale a veniturilor sau a profiturilor, plus principii generale, cum ar fi cerința de a desfășura activitatea „în mod normal”. Este posibil să existe restricții privind achiziționarea sau cedarea de active cheie, dar consiliul de administrație nou-înființat va trebui să se asigure că deține un control suficient pentru a-și îndeplini în mod corect obligațiile legale.

În cazul în care plățile pentru câștiguri urmează să fie efectuate la intervale intermediare, în loc să se aștepte până la sfârșitul întregii perioade de câștiguri, poate fi necesar să se prevadă dispoziții privind reportarea profiturilor, veniturilor sau costurilor, astfel încât plățile intermediare în plus sau în minus să poată fi corectate în calculele finale.

Considerații fiscale

În cele din urmă, ar trebui să se acorde consultanță fiscală cu privire la structurarea plății earn out-ului, astfel încât să se obțină cel mai avantajos tratament fiscal pentru vânzător. În funcție de circumstanțe, acest lucru ar putea necesita contractarea plății în rate a sumei maxime de earn-out de către cumpărător, cumpărătorul având dreptul de a face o cerere de garanție £ pentru £ dacă garanția că obiectivele de earn-out vor fi îndeplinite se dovedește a fi incorectă.

În cazul în care vânzătorul rămâne în afacere cu un contract de prestări servicii, va fi important să se demonstreze că vânzătorul este plătit la prețul pieței pentru această activitate, pentru a reduce riscul ca HMRC să încerce să susțină că o parte din contravaloarea vânzării de acțiuni este, de fapt, o remunerație mascată care ar trebui impozitată la o rată mai mare.

Până în prezent, a fost posibil să se obțină autorizații neoficiale de la HMRC care să confirme că HMRC va trata veniturile din vânzare ca pe un câștig de capital și nu ca pe un venit.


Simon Hughes

Simon Hughes este partener și șef al echipei de drept societar la Taylor Walton Solicitors.

Hughes are o experiență de peste 30 de ani în consilierea echipelor de conducere, a corporațiilor și a fondurilor de investiții în ceea ce privește achizițiile, cumpărările, asocierile în participație, investițiile de capital, restructurările, finanțările și alte tranzacții corporative.

Sursa: bmmagazine.co.uk

Citește și
Spune ce crezi