Fondul de Garantare face primele plăți pentru despăgubirea asiguraților City Insurance

22

Fondul de garantare, va efectua astăzi primele plăți de despăgubiri pentru cererile de plată depuse de către păgubiții Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A.

Conform prevederilor legale, dreptul creditorilor de asigurări de a cere plata sumelor cuvenite de la Fond s-a născut la data publicării în Monitorul Oficial a hotărâri ASF prin care s-a retras autorizația de funcționare a Societății de Asigurare – Reasigurare City Insurance S.A., în data de  27 septembrie 2021.

De asemenea, procesul de analiză a cererilor de plată în vederea efectuării plăților a fost inițiat după finalizarea preluării bazelor de date, este un proces complex, având în vedere numărul semnificativ de cereri de plată primite.

FGA va achita 2,342 milioane de lei, pentru un număr de 1.003 cereri de plată.

Până la data de  26 noiembrie 2021, FGA a primit 68.931 cereri de plată dar şi 35.687 cereri de deschidere de dosare.

Astfel, din numărul total al cererilor de plată primite de către FGA, 5.556 de cereri au fost transmise de către BAAR, 5.705 reprezintă solicitări de regres primite de la asigurători, în timp ce restul de 57.670 de cereri de plată au fost transmise de diverşi alţi creditori.

De asemenea, gestionarea procesului de înregistrare a cererilor de deschidere a dosarelor de daună-anexa 7/cererilor de plată-anexele 9 și 10, cât și de instrumentare a dosarelor deschise sau preluate de Fond de la Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A, a dus, printre altele, la creșterea structurii de personal de la cca. 75 la 175 de angajați, atât în structura centrală a Fondului, cât și în teritoriu.

Creşterea numărului de angajați vine în sprijinul desfășurării activității FGA în cazul Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A , dar și în întâmpinarea solicitărilor extrem de numeroase primite de la creditorii de asigurare ai acestei societăți.

Pentru a asigura un principiu de echitate în relația cu toți petenții de asigurare, FGA înregistrează și analizează cererile în ordinea primirii acestora.

Menţionăm potenţialilor creditori de asigurări ai Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A că, conform art. 13 alin. (1) din Legea nr. 213/2015, FGA este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile sale în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, cu respectarea dispozițiilor legale, după parcurgerea de către creditorul de asigurări a procedurii administrative de plată reglementate de Legea nr. 213/2015.

Astfel, plata despăgubirilor se face în limita a 500.000 lei pentru fiecare creanță de asigurare datorată în temeiul unui contract de asigurare încheiat cu asigurătorul aflat în insolvență, conform plafonului de garantare reglementat de Legea nr. 213/2015 actualizată.

Potrivit art.13 alin 4 din Legea 213/2015:

”Aprobarea sau, după caz, respingerea sumelor pretinse de petenţi este de competenţa Comisiei Speciale” a FGA. Conform art.14 din Legea 213/2015 modificată prin OUG 102/2021 publicată în Monitorul Oficial al României în data de 27 septembrie 2021, orice persoană care pretinde un drept de creanţă de asigurări împotriva asigurătorului în stare de insolvenţă poate formula o cerere de plată motivată, adresată Fondului în condiţiile prevăzute la art. 121 şi alin. (4), dar nu mai târziu de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior, sub sancţiunea decăderii din drept.

Citește și
Spune ce crezi