Până la 300 mil. EUR sprijin nerambursabil destinat IMM-urilor

70

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a publicat draftul de OUG pentru POC 4.1.2, o nouă axă de finanțare nerambursabilă destinată capitalului de lucru în sectorul agoalimentar, cu un buget total alocat de circa 300 milioane euro.

Astfel, obiectivul schemei îl reprezintă ajutarea IMM în cadrul programului de relansare economică cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, în situaţia crizei economice generate de pandemia de COVID-19, prin acordarea de ajutoare temporare cu valoare limitată IMM care se confruntă cu un deficit sau chiar cu indisponibilitatea lichidităților, indică datele consultate de REI Finance Advisors.

Totodată, schema prevede o finanțare nerambursabilă pentru diferite tipuri de companii, de la PFA, ÎI, asociații, cooperative, până la IMM.

Mai mult decât atât, granturile pentru capital de lucru sunt disponibile sectoarelor agricultură, piscicultură, acvacultură și industrie alimentară, iar beneficiarii eligibili sunt IMM, cooperative, asociații care dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării acestuia pentru capitalul de lucru, respectiv mențin sau, după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

-5.000 euro pentru PFA, ÎI, IMM din domeniile de activitate eligibile, cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 13.500 euro;

-15% din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 100.000 euro pentru IMM din sectorul agricol, care au înregistrat rulaje curpinse între 13.501 și 1 milion euro;

-15% din cifra de afaceri pe 2019, dar nu mai mult de 120.000 euro pentru IMM din sectoarele pisciculturii și acvaculturii din domeniile de activitate eligibile, care au înregistrat rulaje curpinse între 13.501 si 1 milion euro;

-Maximum 100.000 euro pentru IMM din sectoarele agricol si agroalimentar, ale căror afaceri au depășit 1 milion euro;

-Maximum 120.000 euro pentru IMM din sectoarele piscicultură și acvacultură, ale căror afaceri au depășit 1 milion euro.

Aşadar, cheltuielile eligibile vizează stocurile cu materii prime, materiale, mărfuri sau alte categorii de stocuri neresare activității, achitarea de datorii curente sau restanțe față de furnizori, cheltuieli cu chiria pe baza de contract încheiat sau redevență, cheltuieli cu achiziția de servicii necesare activității curente, cheltuieli cu achiziția de obiecte de inventar, echipamente, utilaje, instalații sau tehnologii, respectiv plata datoriilor către bugetul de stat.

Sursa: wall-street.ro
Citește și
Spune ce crezi