România, avertizată de Comisia Europeană pentru că a nu a aplicat normele UE privind energia regenerabilă

20

România a primit un aviz din partea Comisiei Europene după ce nu a reuşit să furnizeze Comisiei informaţii clare şi exacte cu privire la dispoziţiile naţionale privind energia regenerabilă

Astfel, Comisia Europeană a hotărât joi să trimită avize motivate Croaţiei, Ciprului, Germaniei, Greciei, Ungariei, Irlandei, Luxemburgului, Poloniei, Portugaliei şi României pentru că nu au transpus integral normele UE cu privire la promovarea folosiri energiei din surse regenerabile prevăzute în Directiva (UE) 2018/2001, se spune într-un comunicat al Executivului comunitar citat de Agerpres.

De asemenea, această directivă oferă cadrul juridic pentru dezvoltarea energiei din surse regenerabile în sectorul energiei electrice, al încălzirii şi răcirii şi al transporturilor din UE.

Totodată, directiva stabileşte instituirea unui obiectiv obligatoriu la nivelul UE pentru 2030 privind atingerea unei ponderi de cel puţin 32% a energiei din surse regenerabile şi include măsuri de asigurare a faptului că sprijinul pentru energia din surse regenerabile este rentabil, dar şi de simplificare a procedurilor administrative pentru proiectele cu privire la energia din surse regenerabile.

În plus, aceasta facilitează participarea cetăţenilor la tranziţia energetică şi stabileşte obiective specifice de creştere a ponderii energiei din surse regenerabile în sectorul încălzirii şi răcirii şi în sectorul transporturilor până în 2030. Mai mult, aceasta consolidează criteriile pentru asigurarea durabilităţii bioenergiei. Termenul-limită pentru transpunerea directivei respective în dreptul intern a fost 30 iunie 2021.

În luna iulie a anului trecur, Comisia a trimis o scrisoare de punere în întârziere tuturor statelor membre respective. Până în acest moment, Croaţia, Germania, Ungaria, Polonia, Portugalia şi România nu au reuşit să furnizeze Comisiei informaţii clare şi precise cu privire la dispoziţiile naţionale care transpun fiecare dispoziţie a directivei, iar Ciprul, Grecia, Irlanda şi Luxemburgul au notificat numai parţial măsurile naţionale de transpunere a directivei.

Statele respective au acum la dispoziţie două luni pentru a se conforma obligaţiei de transpunere şi pentru a notifica Comisia. În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cu privire la aceste cazuri.

Sursa: wall-street.ro
Citește și
Spune ce crezi