A început programului Comunităţile Pădurii de Mâine.

35

Fundația Pădurea de Mâine a trimis un comunicat de presă în care anunță că a lansat un program de finanțări nerambursabile Comunitățile Pădurii de Mâine. Scopul acestui program este de a realiza o dezvoltare durabilă a comunităților care depind de pădure.

S-a dat startul programului Comunităţile Pădurii de Mâine. Bugetul pentru anul acesta este de 500.000 de euro

Astfel, Fundaţia Pădurea de Mâine a lansat programul de finanţări nerambursabile Comunităţile Pădurii de Mâine, cu un buget de 500.000 de euro alocat pentru acest an pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor din zonele forestiere din România.

„Programul Comunităţile Pădurii de Mâine se adresează în primul rând proprietarilor sau administratorilor de păduri (şi asociaţiilor acestora), UAT-urilor, ONG-urilor cu preocupări de management sustenabil al pădurilor, de conservare a naturii şi managementul ariilor protejate, ONG-urilor cu misiune socială, întreprinderilor sociale şi instituţiilor de educaţie. O listă completă a entităţilor eligibile şi a grupurilor ţintă se găseşte în Ghidul Solicitantului. Programul se va desfăşura între 2022-2031, în limita resurselor financiare disponibile. Domeniile prioritare de finanţare vor fi definite pentru fiecare ciclu anual de finanţare, dar trebuie să urmărească obiectivele specifice ale programului”, reiese dntr-un comunicat al Fundaţiei.

Obiectivul este dezvoltarea durabilă a comunităților care depind de pădure

De asemenea, pentru acest an, direcţiile recomandate de acţiune sunt Educaţie – proiectele vizează creşterea respectului faţă de natură prin educarea părţilor interesate pentru administrarea responsabilă a pădurilor în comunităţile forestiere, Economie socială – dezvoltarea economiei sociale în comunităţile forestiere – organizaţii comunitare eficiente care promovează dezvoltarea economică sustenabilă şi echitabilă a comunităţilor, Cercetare/inovare şi transfer tehnologic – dezvoltarea cercetării/inovării şi transferului tehnologic în domeniile managementului forestier sustenabil şi Creşterea suprafeţelor împădurite.

„Prin acest program urmărim dezvoltarea durabilă a comunităţilor care depind de pădure. Principalii actori din comunitate cunosc cel mai bine nevoile şi soluţiile care trebuie implementate, iar programul nostru le oferă autonomie şi puterea de a acţiona local pe o paletă largă de direcţii de dezvoltare”, a precizat Mihail Caradaică, directorul executiv al Fundaţiei Pădurea de Mâine.

Buget de 500.000 de euro pentru anul acesta

Pentru 2022, bugetul programului este de 500.000 de euro. Sunt disponibile două categorii de granturi, cu valori cuprinse între 3.000 şi 70.000 de euro, şi respectiv 70.001 şi 120.000 de euro. Cofinanţarea proiectelor nu este obligatorie, însă se punctează suplimentar.

Mai mult, proiectele pot fi depuse în perioada 1-31 martie 2022. Evaluarea acestora va fi realizată de evaluatori profesionişti şi independenţi, potrivit strategiei programului şi codului de conduită, între 1 şi 30 aprilie. Perioada de contractare a proiectelor va fi în luna mai, urmând ca de la 1 iunie să înceapă implementarea acestora.

Aşadar, Fundaţia Pădurea de Mâine s-a constituit în anul 2019 pentru a creşte anvergura programului de reîmpădurire cu acelaşi nume, lansat în anul 2017, şi pentru a extinde programele sale în direcţii de promovare a silviculturii responsabile, proiecte de educaţie şi dezvoltare comunitară. Pădurea de Mâine a luat naştere ca proiect de reîmpădurire a terenurilor private, dezvoltat de Asociaţia Administratorilor de Păduri şi Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, cu sprijinul HS Timber Group.

Sursa: capital.ro
Citește și
Spune ce crezi