CARE ESTE DIFERENȚA DINTRE CONTROLUL INTERN ȘI AUDITUL INTERN?

Parte a celor trei nivele de control al guvernanței corporative, controlul și auditul intern, se disting prin natura și aplicabilitatea acestora. Adeseori se realizează o confuzie între acestea, însă distincția este clarificată prin nivelul de aplicabilitate și organizare.

Auditul intern este o funcție pe când Controlul Intern este o un sistem. Ne propunem în cele ce urmează să consolidăm această distincție prin explicarea celor două noțiuni și a legăturilor dintre acestea.

Contextul este creat de riscurile la care este expusă organizația, riscuri generate de evenimente din mediul intern sau extern acesteia. Probabilitatea și impactul materializării acestor riscuri creează gradul de severitate cu care o companie poate fi afectată în atingerea obiectivelor.

Astfel, conform ghidului CAFR (Camera Auditorilor Financiari din România), identificăm primul palier de control format din managementul operațional care gestionează sistemul de control intern care identifică, evaluează, controlează și atenuează riscurile, ghidează dezvoltarea și implementarea politicilor și procedurilor interne, dar și asigură faptul că activitățile sunt consecvente cu scopurile și obiectivele organizației.

Măsurile de control intern sunt menite să limiteze și să mențină riscurile asociate în limitele apetitului de risc acceptat de organizație. Astfel scopul controlului intern este de atenuare a riscurilor prin controale adecvate și asigurare rezonabilă că societatea nu este împiedicată în atingerea obiectivelor.

Controlul intern trebuie inclus, într-o formă sau alta, în fiecare activitate și trebuie formalizat prin proceduri operaționale de lucru și instrucțiuni de realizare a respectivelor activități la care se atașează și activitățile de control intern.

Activitățile de control cel mai des întâlnite sunt: proceduri de autorizare și aprobare, segregarea responsabilităților, controale privind accesul la resurse și informații, reconcilieri, protecția activelor, verificări și revizuiri ale operațiilor, proceselor și activităților.

Managementul organizației este responsabil cu implementarea sistemului de control în cadrul unei organizații și asigurarea că politicile de control intern sunt adecvate pentru atingerea obiectivelor acesteia, iar oferirea unei asigurări managementului cu privire la completitudinea, funcționalitatea și gradul de adecvare al sistemului de control intern revine auditului intern.

Auditul intern este o formă de control subordonată consiliu de administrație cu rol de a asigura atingerea obiectivelor companiei. Acest lucru se realizează printr-o abordare bazată pe riscuri și axată pe controale.

Prin această poziționare ajungem la palierul trei de control conform ghidului CAFR. Auditul intern furnizează structurii de guvernanță și conducerii executive o asigurare situată la cel mai înalt nivel de independentă și obiectivitate asupra eficacității sistemului de management al riscului, control și guvernanță, nivel de asigurare care nu se poate obține în primele două linii de apărare.

Activitatea de audit intern este menită să adauge valoare și să îmbunătățească operațiunile unei organizații, facilitând atingerea obiectivelor printr-o abordare sistematică și disciplinată. Obiectul acestor activități sunt monitorizarea și evaluarea atât a implementării proceselor de management, control și guvernare a riscurilor cât și eficacitatea acestora.

Plus-valoarea activității de audit intern se concretizează atât prin raportul de audit intern compus din recomandări și concluzii formulate în cadrul misiunilor desfășurate, cât și alte aspecte care pot fi considerate valoare adăugată pentru rolul auditului intern, cum ar fi: schimbarea mentalității celor auditați, oportunitățile pe care le creează sau creșterea receptivității conducerii fată de riscuri.

Auditul intern din cadrul societăților este organizat atât intern (prin departamentul de audit intern care funcționează ca o componentă distinctă în organigrama societății) sau prin externalizarea ei către un prestator cu experiență și acreditat conform legii.

NOA Group are o echipă dedicată de audit intern care s-a lansat în proiecte complexe pentru companii din industrii importante și vine alături de managementul clienților săi cu scopul de a aduce îmbunătățiri controlului intern. În plus, potrivit art. 65 alin. (7) din Legea nr. 162/2017, entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar (respectiv entitățile de interes public definite conform art. 2 pct. 12 din Legea nr. 162/2017 și entitățile care îndeplinesc criteriile de mărime pentru auditare) sunt obligate să organizeze și asigure exercitarea activității de audit intern.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata