Inteligența artificială generativă va perturba locurile de muncă și va mări inegalitatea, avertizează FMI

6

Fondul Monetar internațional (FMI) a emis un avertisment dur cu privire la profundele perturbări ale forței de muncă și la inegalitatea pe care le-ar putea provoca inteligența artificială generativă, îndemnând guvernele să consolideze protecțiile economice pentru a-și proteja economiile.

Într-un raport recent, FMI a evidențiat faptul că progresele în tehnologia IA ar putea duce la perturbări semnificative ale pieței muncii, afectând în special profesiile cu înaltă calificare. Spre deosebire de schimbările tehnologice anterioare, IA generativă ar putea duce la pierderi substanțiale de locuri de muncă în roluri care necesită competențe avansate, ceea ce ar putea exacerba disparitățile economice.

Pentru a aborda aceste provocări, FMI recomandă ca guvernele să consolideze asigurarea de șomaj și alte plase de siguranță pentru a sprijini lucrătorii strămutați de progresele IA. Consolidarea acestor măsuri este esențială pentru a proteja bunăstarea cetățenilor și pentru a menține stabilitatea economică.

În ciuda acestor preocupări, FMI recunoaște potențialul IA de a stimula productivitatea și de a îmbunătăți furnizarea de servicii publice. Cu toate acestea, adoptarea rapidă a acestei tehnologii introduce riscuri semnificative care trebuie gestionate cu atenție. Ca răspuns, Uniunea Europeană a propus Actul privind IA, un regulament cuprinzător care vizează atenuarea pericolelor legate de IA, inclusiv posibila interzicere a aplicațiilor care amenință siguranța și drepturile fundamentale.

**Actualizări ale sistemului de educație și formare**

Pregătirea pentru viitor necesită actualizarea sistemelor de educație și formare. Pe măsură ce piața muncii evoluează, va exista o nevoie mai mare de învățare pe tot parcursul vieții și de oportunități pentru ca lucrătorii să se recalifice și să se adapteze la noi roluri. Raportul FMI subliniază importanța formării sectoriale, a uceniciei și a programelor de recalificare pentru a-i ajuta pe lucrători să facă tranziția către noi sarcini și sectoare într-o economie bazată pe inteligența artificială.

„Dorim ca oamenii să beneficieze pe scară largă de potențialul pe care îl deține această tehnologie și să ne asigurăm că sunt create oportunități pentru ei”, a declarat Era Dabla-Norris, director adjunct la departamentul de afaceri fiscale al FMI și coautor al raportului. Ea a precizat că „tranziția ar putea fi dureroasă pentru lucrătorii” care se confruntă cu perioade mai lungi de șomaj din cauza lipsei competențelor necesare în era inteligenței artificiale, care ar putea necesita mai mult timp pentru a fi dobândite decât în trecut.

**Industry Insights**

Sheila Flavell CBE, COO al FDM Group, a subliniat necesitatea unui efort de colaborare între guvern, educație și industrie pentru a oferi condiții de concurență echitabile și pentru a se asigura că personalul poate maximiza în siguranță beneficiile IA. Ea a pledat pentru o combinație de programe de ucenicie și de programe de perfecționare și recalificare pentru a crea forțe de muncă multigeneraționale cu aptitudini digitale.

Dr. Adeshola Cole, CEO al Tritek Consulting, a subliniat importanța echipării personalului cu competențele necesare pentru a gestiona dezvoltarea IA. El a evidențiat graba cu care organizațiile se grăbesc să adopte instrumente de inteligență artificială, deseori fără a dispune de personal calificat în domeniul digital pentru a gestiona riscurile legate de inteligența artificială, subliniind necesitatea unei formări practice la nivel de sector.

Sai Bendi, director de dezvoltare software la Encompass Corporation, a subliniat că angajatorii trebuie să ofere sprijinul de învățare și dezvoltare necesar pentru ca persoanele să țină pasul cu schimbările tehnologice și să se simtă încrezătoare în utilizarea eficientă a soluțiilor de inteligență artificială.

Pe măsură ce IA generativă continuă să transforme industriile, avertismentul FMI subliniază urgența unor strategii cuprinzătoare pentru a gestiona impactul acesteia asupra pieței muncii și pentru a asigura o creștere economică echitabilă.

Sursa: bmmagazine.co.uk

Citește și
Spune ce crezi