Opinie vicepreşedinte ASF, Dan Armeanu. Sistemul de pensii private a performat în 2023: randament peste inflaţie, active şi plăţi la maxim istoric, rol esenţial în cadrul ofertei Hidroelectrica, rezilienţa la crize

277

Sistemul de pensii private din România reprezintă cea mai importantă componentă a pieţei financiare nebancare, având un rol vital în facilitarea fluxurilor de capital, inclusiv în finanţarea datoriei publice a statului şi stabilitatea pieţei de capital. Investiţiile fondurilor de pensii private s-au efectuat în proporţie de peste 92% în active ce susţin sub o formă sau alta finanţarea economiei româneşti, emitenţii din portofoliu fiind preponderent din România (92,03% în luna iunie 2023).

Pe parcursul anului 2023, performanţa fondurilor de pensii private a înregistrat o creştere substanţială, activele totale ajungând laun maxim istoric de 118,03 mld. lei (PII+PIII), sumă ce reprezintă 7,4% din PIB. Evoluţia valorii unitare a activului net a înregistrat fluctuaţii în ultimii ani dar sistemul de pensii private şi-a dovedit rezilienţa, variaţiile fiind conjuncturale, efectele crizelor din ultimii ani fiind de scurtă durată şi recuperate integral datorită optimizării structurii portofoliilor.

Evoluţia VUAN-urile fondurilor de pensii administrate privat (Pilon 2) comparativ cu evoluţia Indicelui BET Index în perioada 31.12.2021-21.07.2023

Aşa cum se poate observa din graficul anterior, impactul declanşării războiului din Ucraina de finalul lunii februarie 2022 a avut un impact considerabil, scăderea lunară a BET fiind de 3,59%. În luna septembrie 2022 pe fondul tensiunilor geopolitice, creşterii ratelor de dobândă şi a creşterii gradului de conştientizare a riscului de inflaţie, evoluţia lunară a BET a înregistrat o scădere de 11,77%, fiind cea mai mare scădere lunară înregistrată ulterior lunii martie 2020 (evoluţie înregistrată ca urmare a declanşării pandemiei COVID-19). Ulterior, evoluţia indicilor a fost pozitivă trendul menţinându-se pe tot parcursul anului 2023. Astfel, la 21.07.2023, indicele BET a avut o creştere pentru ultimele 9 luni de 24,35%, indicele preţurilor titlurilor de stat în lei (BROMA) a avut o creştere de 16,25%, ceea ce a deteminat o creştere a valorii medii unitare a activului net pentru Pilonul II de 16,64%. Inflaţia pentru ultimele 9 luni a înregistrat o valoare de 7,24%, de unde rezultă un randament superior al fondurilor de pensii faţă de inflaţie pentru aceeaşi perioadă. Totodată, valoarea medie unitară a activului net a Pilonului II pentru perioada de 1 an a înregistrat o creştere de 15,33%, superioară ratei inflaţieipentru perioada de un an de 10,25%.

Chiar dacă s-au înregistrat fluctuaţii ample ale preţurilor anumitor instrumente financiare deţinute de fondurile de pensii, acestea nu au afectat valoarea pensiilor deoarece acestea sunt garantate la nivelul contribuţiilor nete ale participanţilor, legislaţia care stă la baza sistemului de pensii private prevăzând în acest scop constituirea de provizioane tehnice din resursele proprii ale administratorilor.

Ţinând cont de faptul că orizontul investiţional al fondurilor de pensii private este pe termen lung, în corelaţie cu durata obligaţiilor faţă de participanţi, activităţile de investiţii şi de asigurare a unui venit suplimentar pentru populaţie influenţează semnificativ factorii de producţie munca si capitalul, contribuind la dezvoltarea economică pe termen lung cu impact asupra PIB-ului potenţial. Astfel, de la începutul sistemului până în prezent au fost realizate plăţi către participanţi în valoare totală de peste 2,01 mld. lei ( iunie 2023).

Sumele acumulate sub forma activelor fondurilor de pensii private sunt investite în economie pe perioade lungi, predictibile, reprezentând o sursă stabilă de finanţare a economiei şi a statului. Fondurile de pensii au un rol stabilizatorîn asigurarea unei surse permanente de finanţare autohtonă, prin participarea periodică la subscrierile publice de titluri de stat, precum şi la ofertele publice de listare efectuate la Bursa de Valori Bucureşti. Astfel, oferta publică de vânzare de acţiuni Hidroelectrica s-a încheiat cu un real succes, iar un rol esenţial l-au avut fondurile de pensii atât prin lansarea ofertei numai pe piaţa locală de capital, cât şi prin achiziţionarea unui pachet semnificativ de acţiuni.

Sistemul pensiilor private este o piaţă stabilă, strict reglementată şi atent supravegheată din perspectiva respectării prevederilor legale şi a riscurilor potenţiale. În vederea creşterii eficienţei funcţionării sistemului, cât şi pentru protejarea intereselor participanţilor şi beneficiarilor, în ultimul an au fost implementate o serie de modificări legislative pentru asigurarea condiţiilor legale necesare pentru diversificarea adecvată a investiţiilor fondurilor de pensii, şi inclusiv pentru adaptarea limitelor cantitative aplicabile acestora la condiţiile de piaţă caracterizate prin volatilitate şi incertitudine.

Dan Armeanu, vicepreşedinte ASF responsabil cu sectorul de Pensii Private

Sursa: zf.ro
Citește și
Spune ce crezi